дошкільний навчальний заклад №235, м. Кривий Ріг
Методична робота з кадрами

Методична робота в нашому дитячому садочку – це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми. Методична робота з педагогічними кадрами проводиться на високому рівні, використовуються різноманітні форми роботи з вихователями з метою підвищення їх педагогічної майстерності.

Керівним органом методичної роботи в ДНЗ є методична рада, членами якої є  досвідчені педагоги, вихователі, які мають вищу категорію та педагогічні звання. На засіданнях методичної ради розглядаються такі питання, як структура та циклограма методичної роботи, моніторингові дослідження в дошкільному закладі, узагальнюючий етап роботи вихователів за темами самоосвіти, затвердження плану вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду, впровадження ІКТ в роботу педагогів, застосування її в навчально-виховному процесі з дітьми.

Методична  робота  з  педагогічними  кадрами  будується  на  принципах  доступності,  індивідуалізації,  диференціації та безперервності. З метою забезпечення  умов  для зростання творчого та успішного педагога у дошкільному навчальному закладі проводиться: профдіагностика, організуються  тематичні  виставки  методичної  літератури,  відповідно  до  тематики педрад,  семінарів,  семінарів-практикумів;  проводяться  психолого-педагогічні консультації  з  вивчення  діючих  Програм розвитку дітей; висвітлюється результативність професійного росту педагогів через створення педагогічних та творчих портфоліо.

 Методична служба виконує разом з адміністрацією й педагогічним колективом і за їхнім запитом наступні функції:

·         забезпечення професійною інформацією;

·         організація методичної й науково-дослідної роботи ДНЗ;

      ·         підтримка експериментальної роботи педагогів в ДНЗ;

    ·         діагностика й аналіз навчально-виховного процесу;

   ·         організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів;

    ·         допомога педагогам в підготовці до атестації;

    ·         організація підвищення кваліфікації;

    ·         допомога щодо підвищення якості освітнього процесу;

    ·         виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;

    ·         участь і організація семінарів, конференцій, майстер-класів;

     ·         виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;

    ·         допомога, участь у розробці й проведенні експертизи інноваційних програм, методик, навчальних планів;

    ·         методична допомога в проведенні відкритих заходів допомога у проведенні професійних конкурсів.

Основними формами  методичної  роботи з педагогами є: 

    ·         колективні: педагогічні ради, семінари-практикуми, тренінги, методоб’єднання,  тощо;

    ·         групові: консультації, робота творчої групи та методичної ради, міні-груп з проблемних питань, ініціативні  групи;

 

   ·         індивідуальні: консультування,  наставництво,  стажування,  самоосвіта.

Функції методичної служби 

КЗ "ДНЗ (ясла - садок) № 235 КТ" КМР

Інформаційна: вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів; підвищення кваліфікації педагогічного персоналу; підвищення якості педагогічного процесу; узагальнення позитивного досвіду педагогів; поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики; широке впровадження інформаційних технологій; встановлення контактів з різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність ДНЗ.

 Навчальна: здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями; ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України; здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти; організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

Контрольно-діагностична: моніторинг якості педагогічного процесу; застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітньо-виховного процесу; аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу; узагальнення отриманих результатів.

Корекційно-прогностична (плануюча): здійснення планування перспективних та поточних заходів (річний, місячний, календарний плани).

Організаційна:організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; організація методичних об'єднань, творчих груп; організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; організація роботи з батьками дітей; направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

Дослідницька: планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій; вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.

Комунікативна: усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.

Виховна: (мотиваційно-стимулююча): стимулювання творчої діяльності педагогів; виявлення потенціалу педагогів; стимулювання підвищення професійної кваліфікації; мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.

Пізнавальна: оволодіння методами самоаналізу, здійснення самоосвіти.

 

 

  Інтерактивні форми методичної роботи з педагогічними працівниками ЗДО

 

/uploads/editor/2301/97467/sitepage_54/files/bazoviy_komponent_doshkilnoi_

 

osviti_vimagae_vid_pedagogiv_visokogo_rivnya_znan.doc

 

 

     Розумове виховання дошкільників    

 

/uploads/editor/2301/97467/sitepage_80/files/rozumove_vihovannya.doc

 

 

      Головні завдання інклюзивного навчання в ЗДО   

 

/uploads/editor/2301/97467/sitepage_80/files

 

/golovni_zavdannya_inklyuzivnogo_navchannya_v_dnz.doc

 

 

     Семінари  

 

/uploads/editor/2301/97467/sitepage_80/files/seminar_praktikum.docx

 

 

    Моральне виховання  

 

/uploads/editor/2301/97467/sitepage_80/files/moralne_vihovann1_2.doc