дошкільний навчальний заклад №235, м. Кривий Ріг
Самоосвіта педагогічних працівників

 Самоосвіта педагогічних працівників ЗДО №235

                       у 2018-2019 навчальному році: основні вимоги

Самоосвіта - це самостійне поповнення знань із різних джерел з урахуванням інтересів, схильностей кожного педагога та об'єктивних потреб дошкільного закладу. Організація самоосвіти педагогів - одна з найважливіших індивідуальних форм методичної роботи та одна з форм підвищення їх кваліфікації. Тому основою роботи керівника ЗДО та вихователя-методиста з педагогами є вивчення та розвиток педагогічної майстерності кожного вихователя, стимулювання розвитку його творчого потенціалу, формування навичок самоаналізу, мотивації до самоосвіти, яка допомагає оновлювати зміст освітнього процесу в ЗДО, виходячи з вимог БКДО, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля".

Надзвичайно важливим для керівника ЗДО є формування навичок самоосвітньої роботи, яка починається з уміння аналізувати та самостійно оцінювати результати праці, а також з активізації внутрішнього стимулу до постійного поповнення знань. Це основа для виникнення професійного інтересу. Він є першою життєвою потребою для особистості, спонукає до оволодіння професійними знаннями, вміннями, навичками, викликає прагнення до реалізації своїх нахилів, здібностей. Із цією метою доцільно рекомендувати педагогам:

  • систематично ознайомлюватися з психолого-педагогічною та фаховою методичною літературою, збирати відповідну інформацію;
  • вивчати досвід колег, відвідувати їх заняття;
  • поглиблено працювати над певною темою, проблемою, проектом;
  • брати участь у різних формах методичної роботи;
  • активізувати пошукову діяльність;
  • розробляти власні методики, системи, дидактичні матеріали тощо;
  • готувати статті, реферати, консультації, доповіді тощо.

В кожному дошкільному закладі має бути створена система самоосвіти педагогів, яка б сприяла розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників та активному використанню інноваційних технологій в освітньому процесі. Чи всі педагоги мають займатися самоосвітою? Так, навіть молоді вихователі-стажисти, які щойно влаштувалися на роботу в ЗДО. Для вихователів, які навчаються у вищому навчальному закладі, на період навчання можна не визначати теми для  самоосвіти. Вибір теми самоосвіти має залежати від науково-методичної проблеми, над якою працює дошкільний заклад, з урахуванням індивідуального досвіду та професійної майстерності кожного педагога. Можна об'єднати двох і більше педпрацівників роботою над темою, близькою до змісту річного завдання ЗДО.  Тема має бути актуальною і пов'язуватися з очікуваним результатом та спрямовуватися на досягнення якісно нових результатів навчально-виховної роботи. Над індивідуальною темою самоосвіти педагог може працювати впродовж 2-3 років. Керівник ЗДО та вихователь-методист також обирають тему для самоосвіти і вносять себе в таблицю даних про хід роботи із самоосвіти на кожен навчальний рік.

Вимоги до організації самоосвіти педагогів:         

1.  Обрати індивідуальну тему для самоосвіти.

2.  Скласти план роботи з  підвищення професійного рівня з індивідуальної теми самоосвіти на навчальний рік. Ведення щоденника з підвищення професійного рівня педагога.

3.  Систематичне вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури з обраної теми самоосвіти (робота в бібліотеках із книгами, періодичними виданнями).

4.  Ведення власної картотеки з досліджуваної проблеми.

5.  Активна участь педагога в роботі науково-практичних конференцій, семінарів, методичних об'єднань, творчих груп, педрад, дискусій тощо.

6.  Збір, накопичення й зберігання відомостей, фактів, висновків; підготовка виступів, відкритих заходів. Створення папки з матеріалами самоосвіти.

7.  Ведення поглибленої роботи з дітьми за обраною темою самоосвіти.

8.  Творчий звіт педагога із самоосвіти на робочому місці (на засіданні педагогічної ради, на методичному об'єднанні).

        Форми творчого звіту: реферат на тему самоосвіти (для молодого педагога, який працює в закладі дошкільної освіти і має стаж роботи до 3-х років); консультація-полілог; семінар-практикум; дискусія; колективний перегляд педагогічного процесу; виставка-ярмарка педідей; майстер-клас; створення парціальних (авторських) програм; виставка кращих матеріалів з теми самоосвіти; представлення на конкурсах різних рівнів; презентація ППД тощо.

Організація самоосвіти в дошкільному закладі не повинна зводитися до формального ведення додаткової звітної документації - планів, сценаріїв свят, розваг, родинних заходів, виступів на методичних заходах, виписок, конспектів занять, переписаних із преси статей чи відксерованих матеріалів за темою самоосвіти тощо.

 Результат самоосвіти педагога - вдосконалення роботи з дітьми, високі результати навчально-виховного процесу та показники розвитку дошкільників, зростання професійної майстерності педагога.