дошкільний навчальний заклад №235, м. Кривий Ріг
Сторінка керівника

  

 

                                                ДОЦЕНКО

                              ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА 

          Освіта: Повна вища

          Педагогічний  стаж: 36 років, на посаді з 2002 року

 

ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ПРАЦЮЄ

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД      

       БАЗОВА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДИТИНИ              

   ДОШКІЛЬНОГО  ВІКУ "УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ" (оновлена)

 

 Відповідно до рекомендацій інструктивно-методичної наради методистів РМК, з питань дошкільної освіти "Особливості організації освітньо-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах подаємо стислий зміст та структуру Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля".

БАЗОВА ПРОГРАМА "УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ"- третя складова комплекту нормативних документів та науково-методичних матеріалів, пов'язаних з модернізацією змісту дошкільної освіти в Україні та гуманізацією її цілей і завдань.

      Вона розроблена на виконання Закону України "Про дошкільну освіту" згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та затверджена Міністерством освіти і науки України.

 Відповідно до Наказу МОН України N 41 від 21.01.2009 р. з 2009-2010 навчального року здійснюється поетапне впровадження Програми в навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності; передбачено її вивчення у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та в інститутах післядипломної педагогічної освіти за напрямком підготовки (спеціальністю) "Дошкільна освіта".

      "Українське дошкілля" є першою державною програмою нового типу, в якій відображено вимоги до оновленого змісту освіти дитини від народження до шести (семи) років життя, зокрема до його інваріантної частини, уніфіковано вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини раннього та дошкільного віку. Базова програма є програмою розвитку дитини-дошкільника і реалізує особистісно орієнтовану модель дошкільної освіти, заявлену Базовим компонентом.

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

«ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» (оновлена)

 

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5-річними дітьми і націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей 6-го року життя за основними напрямами та робить окремий акцент на ігровій діяльності – провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незамінному засобі розвитку дітей. Цим зумовлена структура програми. Основний програмовий зміст упорядковано за розділами: «Фізичний розвиток», «Пізнавальний розвиток», «Мовленнєвий розвиток», «Художньо-естетичний розвиток», «Ігрова діяльність». У кожному розділі окреслюються ключові освітні завдання, подаються поради батькам стосовно організації спільного буття дорослих з дітьми та визначаються показники розвитку дітей.

                     ОСНОВНІ РЕЖИМНІ МОМЕНТИ                                                                        ДИТЯЧОГО САДКА:    

 

1. Прийом дітей, огляд, ігри, ранкова гімнастика

2. Підготовка до сніданку, сніданок

3. Ігри та дитячі види діяльності

4. Безпосередня освітня діяльність

5. Підготовка до прогулянки, прогулянка                                   

6. Повернення з прогулянки, підготовка до обіду і обід

7. Підготовка до сну, денний сон

8. Підйом після сну, водні процедури, загартовуючи заходи

9. Ігри, самостійна діяльність дітей

10. Підготовка до вечері, вечеря

11. Ігри, прогулянка, повернення дітей додому

        

ПРО ХАРЧУВАННЯ В ДНЗ     

 

Харчування дітей проводиться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

Всі діти отримують триразове харчування.

Вартість харчування з 01.01.2017 складає:

- у групах раннього віку – 19,60 грн. (9,80 грн. – батьківська плата, 50%

9,80 грн. – міський бюджет); 50%                                                            50%  – (4,90 грн. – батьківська плата, 25%

14,70грн. – міський бюджет); 75%

- у садових групах – 22,70 грн. (11,35 грн. – батьківська плата, 50%

11,35 грн. – міський бюджет); 50%

50%  –   (5,70  грн. – батьківська плата, 25%

17,00 грн. – міський бюджет); 75%

Діти пільгових категорій харчуються:

безкоштовно - діти з малозабезпечених сімей (сім'ї, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищує прожиткового мінімуму), діти зі спецгруп, діти, які знаходяться під опікою, діти-інваліди;

50 % - багатодітні родини (3 дитини і більше)

Для оформлення пільги на харчування необхідно надати документи.

Діти, батькі яких знаходяться (загибли) в зоні АТО надають такі документи:

1.    Свідоцтво про народження дитини (2 копії)

2.    Копія документа, що підтверджує факт перебування в зоні АТО, або свідоцтво про             смерть (2 копії)

3.    Заява. 

Малозабезпечені надають такі документи:

1.   Довідка про статус малозабечених (1 раз на 6 місяців) - оригінал

2.   Свідоцтво про народження дитини (1 копія)

3.   Довідка про склад сім'ї (форма 3 - оригінал) 

4.   Паспорт одного із батьків (2 копії) 1, 2, 11 сторінки

5.    Заява.

Діти зі спецгруп:

1.   Витяг з протоколу КМ ПМПК

2.    Заява.

Багатодітні родини надають такі документи:

1.   Довідка про склад сім'ї (оригінал, форма 3) 

2.   Свідоцтво про народження дитини (2 копії) 

3.   Паспорт одного із батьків (2 копії) 1, 2, 11 сторінки

4.    Заява.

 Пільга встановлюється з моменту подачі всіх документів.

 

 

ДЕРЖАВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКИМИ КЕРУЄТЬСЯ ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 

1.    Конституція України

2.     Державна програма „Освіта”

3.     Закон України „Про освіту”

4.     Закон України „Про дошкільну освіту”

5.     Закон України „Про мову”

6.     Закон України „Про охорону праці”

7.     Закон України „Про пожежну безпеку”

8.     Закон України „Про дорожній рух”

9.     Закон України „Про забезпечення санітарногота епідемічного благополуччя населення”

10.   Національна доктрина розвитку освіти України уХХІ столітті

11.   Положення про дошкільний навчальний заклад

12.   Положення про батьківський комітет (раду)дошкільного навчального закладу

13.   Положення про психологічну службу системиосвіти України

14.   Базовий компонент дошкільної освіти (новаредакція)

15.   Національна програма „Діти України”

16.   Концепція виховання дітей та молоді внаціональній системі освіти

17.   Концепція громадянського виховання особистостів умовах розвитку української державності

18.   Концепція „Сім’я і родинне виховання”

19.   Конвенція про права дитини

20.   Концепція фізичного виховання в системі освітиУкраїни

21.   Декларація прав дитини

22.   Програма „Креативна освіта для розвиткуінноваційної особистості”

23.   Базова програма розвитку дошкільника „Українське дошкілля”

24.   Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку „Впевнений старт” 

 

 

Порядок надання безкоштовного харчування дітям,
батьки яких задіяні або загинули в ході 
проведення антитерористичної операції на сході України

 

 

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІ Ш Е Н Н Я

09.12.2015

м. Кривий Ріг

№ 472

Про внесення змін до рішення
виконкому міської ради від
17.09.2014 №303 «Про затвердження
Порядку надання безкоштовного харчування дітям,
батьки яких задіяні або загинули в ході 
проведення антитерористичної операції на сході України»

З метою соціальної підтримки сімей військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які задіяні чи були задіяні, зникли безвісти або загинули в ході проведення антитерористичної операції на сході України; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради вирішив:

{C}1.     {C}Унести зміни до рішення виконкому міської ради від 17.09.2014 №303 «Про затвердження Порядку надання безкоштовного харчування дітям, батьки яких задіяні або загинули в ході проведення антитерористичної операції на сході України», а саме:

1.1 доповнити назву та пункт 1 рішення після слова «задіяні» фразою «чи були задіяні, зникли безвісти»;

1.2 викласти в новій редакції Порядок надання безкоштовного харчування дітям, батьки яких задіяні чи були задіяні, зникли безвісти або загинули в ході проведення антитерористичної операції на сході України (додаток).

{C}2.     {C}Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова                                                                            Ю. Вілкул

Додаток
до рішення виконкому міської ради
09.12.2015 №472

Порядок
надання безкоштовного харчування дітям, батьки яких
задіяні чи були задіяні, зникли безвісти або загинули в ході
проведення антитерористичної операції на сході України

1. Порядок надання безкоштовного харчування дітям, батьки (або один з батьків) яких задіяні чи були задіяні, зникли безвісти або загинули в ході проведення антитерористичної операції на сході України (надалі – Порядок) визначає умови надання безкоштовного харчування вихованцям дошкільних та учням загальноосвітніх навчальних закладів міста, батьки (або один з батьків) яких з числа військовослужбовців міста Кривого Рогу задіяні чи були задіяні, зникли безвісти або загинули в ході проведення антитерористичної операції на сході України.

2. Діти, які відвідують дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади міста, батьки (або один з батьків), яких задіяні чи були задіяні, зникли безвісти або загинули в ході проведення антитерористичної операції на сході України з числа військовослужбовців, звільняються від плати за харчування в вищезазначених комунальних закладах.

3. Для отримання безкоштовного харчування один з батьків повинен звернутися з письмовою заявою до керівника навчального закладу, де перебуває дитина, та надати документи:

{C}·         заяву, у якій указується підстава для надання безкоштовного харчування, зазначається про попередження відносно особистої відпові-дальності за достовірність поданої інформації та своєчасне повідомлення про завершення терміну перебування батьків (або одного з батьків) дітей у зоні проведення антитерористичної операції на сході України;

{C}·         копію документа, що підтверджує підставу для надання безкоштовного харчування, виданого уповноваженим органом, який підтверджує факти участі батьків (або одного з батьків) дітей у проведенні антитерористичної операції на сході України, зникнення безвісти, або свідоцтва про смерть;

{C}·         довідку про склад сім’ї;

{C}·         копію свідоцтва про народження дитини.

4. Надані документи розглядаються на педагогічній раді закладу, рішення якої затверджується наказом по навчальному закладу. Наказ погоджується з відділом освіти виконкому відповідної районної у місті ради не пізніше наступного робочого дня після подачі заявником документів та передається разом з повним пакетом документів до централізованої бухгалтерії відділу освіти.

5. Днем початку надання безкоштовного харчування є день, наступний за днем проходження процедури, визначеної пунктом 4 Порядку.

6. Безкоштовне харчування надається на період фактичного перебування батьків (одного з батьків) у зоні проведення антитерористичної операції на сході України.

7. У випадку, якщо з об’єктивних причин документи, що є підставою для надання безкоштовного харчування дітей були надані батьками (або одним з батьків) після того як термін перебування учасника в зоні проведення антитерористичної операції уже розпочався та не закінчився або закінчився, харчування дитини здійснюється з моменту, визначеного пунктом 5 Порядку, протягом всього терміну перебування батьків (або одного з батьків) у зоні проведення антитерористичної операції на сході України, підтвердженого відповідними документами. Термін надання безкоштовного харчування не може перебільшувати часу перебування дитини в закладі освіти.

8. Грошова компенсація за харчування дитини в закладі освіти коштом міського бюджету не проводиться.

 

Керуюча справами виконкому                                                                        О.Шовгеля