дошкільний навчальний заклад №235, м. Кривий Ріг
Інформація щодо ІD паспортів

З сайту Державної міграційної служби України

Запроваджено оформлення ID-паспортів для дорослих

З початку листопада підрозділи ДМС приймають заяви на оформлення паспорта громадянина України у формі картки за новими правилами, ухваленими Урядом напередодні.

Запровадження паспорта-картки в Україні розпочалося у січні 2016 року, і до цього часу нові паспорти видавалися лише особам, які досягли 16-річного віку та оформлюють паспорт вперше. Всього в Україні оформлено вже понад 190 тисяч нових паспортів. Головним мотивом запровадження нового документа є безпека суспільства, захист від підроблення та крадіжки особистості (Identity theft).

З метою уникнення ажіотажу навколо оформлення нових паспортів, Урядом прийнято рішення щодо оформлення паспорта-картки лише у певних випадках. Відповідно до нових правил, паспорт картка оформлюватиметься як перший паспорт з 14 років, а також особам, які змінили прізвище, втратили паспорт, або звертаються для вклеювання фотокартки по досягненню 25- та 45-ти річного віку.

Міграційна служба через систему Prozorro закуповує необхідне обладнання та до кінця 2016 року очікується, що всі 600 підрозділів ДМС зможуть оформити новий документ, сьогодні ж їх лише 330. Окрім того найближчим часом мають розпочати прийом заяв на оформлення паспорта-картки центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). До забезпечення всіх підрозділів ДМС обладнанням для оформлення паспортів нового зразка у підрозділах, де обладнання відсутнє, тимчасово видаватиметься паспорт у формі книжки старого зразка.

Міграційна служба підкреслює, що обов’язкова заміна документів законодавством не передбачена, відповідно до закону всі раніше видані документи будуть чинними до завершення строку їх дії. Тому, добровільна (за бажанням) заміна документів тимчасово обмежена виключно з метою уникнення ажіотажу, великих черг та проявів корупції при наданні послуги.

Перший паспорт громадянина України видається безкоштовно, за заміну та відновлення документа необхідно сплатити адміністративний збір, розмір якого складає 279 грн. При цьому, місцеві громади наділені повноваженнями щодо часткового або повного звільнення від оплати вартості послуги для окремих категорій осіб. Окрім того, для оформлення паспорта-картки не потрібно подавати фотографії, як це відбувалося раніше, що зекономить українцям щонайменше 50 грн.

Серед важливих нововведень, які набули чинності з 1 жовтнянанесення на паспорт-картку номера облікової картки платника податків (що має прибрати з гаманців українців паперові довідки з податкової), а також електронний цифровий підпис.

Посилання

1.                 javascript:modify_size('articlepxfontsize',-1,'1')

2.               javascript:modify_size('articlepxfontsize',0,'1')

3.               javascript:modify_size('articlepxfontsize',1,'1')

 

 

 

 

ID: Видача паспорта громадянина України у формі картки по досягненню 14-річного віку

Підстави для отримання послуги

·  Досягнення 14-річного віку;

Як отримати послугу

·    зібрати необхідні документи;

· подати заяву разом з необхідними документами до територіального підрозділу ДМС України або центру надання адміністративних послуг (за умови наявності у ЦНАП відповідного обладнання) за місцем проживання;

·    отримати паспорт у місці, де подавалася заява.

Вартість послуги та пільги

Для громадяни, які досягли 14-річного віку, та отримують паспорт громадянина України вперше - адміністративна послуга безоплатна

Подача заяви

Заява-анкета заповнюється працівником ДМС або адміністратором ЦНАП

Необхідні документи

·      свідоцтво про народження;

·оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України); У разі відсутності таких документів або у разі, коли батьки чи один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, або у разі набуття особою громадянства України на території України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України;

· паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх в установленому порядку на проживання в Україну та для осіб, які набули громадянство України за кордоном);

·   посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);

· довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

· документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів):

про місце проживання — довідку органу реєстрації встановленого зразка;

про народження дітей — свідоцтва про народження дітей;

про шлюб і розірвання шлюбу — свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;

про зміну імені — свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки

 

платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників

 

податків або повідомлення про відмову від його прийняття.

 

Термін розгляду заяви

Не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання або не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання

Результат отримання послуги

Видача паспорта громадянина України у формі картки

Строк дії документа, що є результатом отримання послуги

- особам віком від 14 до 18 років паспорт громадянина України у формі картки видається зі строком дії 4 роки;

- особам, яким виповнилося 18 років, паспорт громадянина України у формі картки видається зі строком дії 10 років;

Підстави для відмови у наданні послуги

· Відсутність громадянства України.

·Cтосовно видачі паспорта звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документа, що підтверджує його повноваження як законного представника;

·Особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення та видачі паспорта;

· Дані, отримані з Реєстру, не підтверджують інформації, наданої особою або її законним представником.

Строк звернення до територіального підрозділу ДМС України.

Не пізніше ніж через місяць після досягнення 14 років звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем проживання.

Відповідальність за порушення міграційного законодавства України

Стаття 197 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення»

Проживання без паспорта

Проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт, без паспорта або за недійсним паспортом, проживання без реєстрації – тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн.).

Акти законодавства, що регулюють надання послуги:

·  Ст.21 ЗУ "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" від 20.11.2012 № 5492 - VI.4

·       Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою ВРУ "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" від 26.06.1992 №2503-XII.

·      ЗУ "Про громадянство України" від 18.01.2001 №2235-III.6

·  Постанова КМУ від 25.03.2015 № 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України"7

· Наказ МВС "Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" від 26.11.2014 № 12798

Посилання

1.                 javascript:modify_size('articlepxfontsize',-1,'1')

2.               javascript:modify_size('articlepxfontsize',0,'1')

3.               javascript:modify_size('articlepxfontsize',1,'1')

4.               http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5492-17

5.                http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2503-12

6.               http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2235-14

7.                http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/302-2015-%D0%BF

8.               http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1586-14