дошкільний навчальний заклад №235, м. Кривий Ріг
Кошторис

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57

(у редакції наказа Міністерства фінансів України

від 04.12.2005 року №1118)

Затверджений у сумі шість  мільйонів сто тридцять тисяч

чотириста двадцять чотири грн.                            6130424 грн

Начальник відділу освіти виконкому 

Тернівської районної-у місті ради

____________     С. Горевич

___________11.02.2019__________________

КОШТОРИС на 2019 рік

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №235 комбінованого типу» Криворізької міської ради  

(найменування міста, району, області)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету       06  

Управління освіти і науки

 ( код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно- цільового методу)* 

0611010 "Надання дошкільної освіти")

 

Найменування

Код

_______ Усього на рік____

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ-усього

X

5838539

291885

6130424

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

5838539

X

5838539

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

X

291885

291885

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

291885

291885

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

253001,00

           253001

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

X

38640,00

38640

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

X

 

0

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна ( крім нерухомого майна)

25010400

X

244,00

244

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0

0

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

X

 

0

Кошти, шо отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

25020200

X

 

0

- інші надходження, у т.ч.

 

X

 

0

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)

 

X

 

0

Екологічний податок

19010000

X

 

 

- фінансування за активними операціями

600000

X

0

0

Кошти, шо передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

X

 

0

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання)

 

X

 

 

-повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 

0

 

X

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього

X

5838539

291885

6130424

Поточні видатки

2000

5838539

291885

6130424

Оплата праці

2110

4408163

0

4408163

Заробітна плата

2111

3613248

 

3613248

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

                                        

 

3613248

Нарахування на оплату праці

2120

794915

 

794915

Використання товарів і послуг

2200

1430376

291885

1722261

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

48559

244,00

48803

Медикамети та перевязувальні матеріали

2220

             9278

 

9278

Продукти харчування

2230

380864

291641,00

672505

 

1

2

3

4

5

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

97547

 

97547

Видатки на відрядження

2250

4044

 

4044

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

889171

0

889171

Оплата теплопостачання

2271

691368

 

691368

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

48816

 

48816

Оплата електроенергії

2273

130761

 

130761

Оплата природного газу

2274

 

 

0

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2235

          18226

 

            18226

Оплата енергосервісу

2276

 

 

0

Дослідження і розробки,окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм

2280

913

0

913

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм

2281

 

 

0

Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

913

 

913

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0

0

0

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

0

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

0

Поточні трансферти

2600

0

0

0

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

0

Соціальне забезпечення

2700

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

0

Стипендії

2720

 

 

0

Інші виплати населенню

2730

 

 

0

Інші поточні видатки

2800

 

 

0

 

Керівник                                                                                   С.Горевич

Головний бухгалтер                                                              С.Мамиркіна

11.02.2019

 

 

Кошторис на 2018 рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57

(у редакції наказа Міністерства фінансів України

від 04.12.2005 року №1118)

Затверджений у сумі п’ять мільйони сто двадцять дев’ять

тисяч п'ятдесят грн.                                            5129050 грн

Начальник відділу освіти виконкому 

Тернівської районної-у місті ради

____________     С. Горевич

___________22.02.2018__________________

КОШТОРИС на 2018 рік

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №235 комбінованого типу» Криворізької міської ради  

(найменування міста, району, області)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету       06  

Управління освіти і науки

 ( код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно- цільового методу)* 

1011010 "Надання дошкільної освіти")

 

Найменування

Код

________ Усього на пік____

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ-усього

X

4860071

268979

5129050

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

4860071

X

4860071

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

X

268979

268979

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

268979

268979

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

241895,00

241895

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

X

26694,00

26694

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

X

 

0

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна ( крім нерухомого майна)

25010400

X

390,00

390

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0

0

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

X

 

0

Кошти, шо отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

25020200

X

 

0

- інші надходження, у т.ч.

 

X

 

0

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)

 

X

 

0

Екологічний податок

19010000

X

 

 

- фінансування за активними операціями

600000

X

0

0

Кошти, шо передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

X

 

0

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання)

 

X

 

 

-повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 

0

 

X

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього

X

4860071

268979

5129050

Поточні видатки

2000

4860071

268979

5129050

Оплата праці

2110

3019475

0

3019475

Заробітна плата

2111

3019475

 

3019475

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

 

0

Нарахування на оплату праці

2120

664284

 

664284

Використання товарів і послуг

2200

1176312

268979

1445291

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

27896

390,00

28286

Медикамети та перевязувальні матеріали

2220

8517

 

8517

Продукти харчування

2230

347050

268589,00

615639

 

1

2

3

4

5

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

78779

 

78779

Видатки на відрядження

2250

2328

 

2328

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

711742

0

711742

Оплата теплопостачання

2271

578946

 

578946

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

28039

 

28039

Оплата електроенергії

2273

104757

 

104757

Оплата природного газу

2274

 

 

0

Оплата інших енергоносіїв

2235

 

 

0

Оплата енергосервісу

2276

 

 

0

Дослідження і розробки,окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм

2280

0

0

0

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм

2281

 

 

0

Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

0

 

0

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0

0

0

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

0

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

0

Поточні трансферти

2600

0

0

0

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

0

Соціальне забезпечення

2700

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

0

Стипендії

2720

 

 

0

Інші виплати населенню

2730

 

 

0

Інші поточні видатки

2800

 

 

0

 

Капітальні видатки

3000

0

0

0

Придбання основного капіталу

3100

0

0

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0

0

0

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

 

0

Капітальний ремонт

3130

0

0

0

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

0

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

0

Реконструкція та реставрація

3140

0

0

0

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

0

Реконструкція інших об'єктів

3142

 

 

0

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

ЇУ

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

0

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

 

 

0

Капітальні трансферти

3200

ії

я

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

0

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

0

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

0

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

0

Падання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

0

Падання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

0

Надання зовнішніх кредитів

4113

 

 

0

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

0

Нерозподілені видатки

9000

-------------------

 

0

 

 


1
2
3