дошкільний навчальний заклад №235, м. Кривий Ріг
Сторінка вихователя-методиста

  

Зайченко Світлана Іванівна

Посада: Вихователь - методист

Освіта: Повна вища, Бердянський педагогічний університет, 2008.

Стаж  роботи на посаді: 14 р.

Методична проблема: Розвиток пізнавальної активності через дидактичну гру 

Післякурсове завдання: Інтерактивні форми методичної роботи з педагогами

        Вихователь - методист. Хто це?

Вихователь-методист займається методичною роботою та організує весь освітньо-виховний процес в дитячому садку. Якщо коротко, то методист аналізує, планує, організовує, координує, контролює діяльність педагогічного колективу. Разом із завідувачем він керує колективом дитячого садка, беручи участь у добиранні кадрів, у розробленні та впровадженні програм розвитку і педагогічних планів. Комплектує групи навчальними посібниками, іграми, іграшками, організовує співпрацю з іншими дошкільними закладами, школами, дитячими центрами, музеями та ін.

Вихователь-методист проводить ґрунтовну методичну роботу у педагогічному колективі: відкриті заняття для вихователів, семінари, індивідуальні та групові консультації. Крім того, він бере участь у роботі з батьками: готує стенди, папки, що присвячені сімейному вихованню та ін. Робоче місце методиста, як відомо, методичний кабінет. Там кожен педагог може отримати практичну допомогу в організації роботи з дітьми, а батьки можуть проконсультуватися з приводу розвитку дитини, отримати відповіді на питання про педагогічний процес в дитячому садку...

Ще одне завдання методиста, мабуть, найважливіше, - розуміти і правильно оцінювати сили і можливості кожного педагога, знати, що важливо для нього в житті, до чого він прагне, щоб задовольнити потребу кожного педагога в повазі, визнанні та самореалізації.

          

          Педагогічна виставка

 

 

Методичний  фестиваль

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широке поле завдань методичної діяльності постійно оновлюється, зазнає змін, але зміст методичної роботи  залишається традиційним. Згідно наказу відділу освіти Тернівської районної у місті ради "Про опорні дошкільні заклади"  наш дошкільний заклад є опорним щодо впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт". Вихователями дошкільних груп розроблені практичні матеріали для роботи з дітьми старшого дошкільного віку.               

                                                                                                                                       

   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Велика увага приділяється

 

                                                                 природо-охоронній діяльності.
 

 

 

22 січня 2013 року на базі дошкільного закладу відбувся районний круглий стіл "Впевнений старт" - крок до у шкільне життя. Участь приймали: вихователі старших груп дошкільних закладів району, практичні психологи ККДНЗ № 235 та КЗШ № 116, вчитель початкових класів КЗШ № 116 Остапенко М.Г.

Активність та конструктивність роботи круглого столу була забезпечена якісним обговоренням винесених керівником Доценко В.М. та  вихователем-методистом  питань про системний підхід до забезпечення наступності і перспективності між дошкільним закладом і школою, підготовки дітей до

навчання у школі.

 

  Вихователь-методист Зайченко С.І. зазаначила, що шостий рік життя - особливий період дошкільного дитинства, в якому відбувається бурхливий психічний розвиток дитини, що стимулює кардинальні зміни у розвитку мислення, уяви, пам'яті, сприймання. Діти цього віку вже мають певний життєвий досвід, уявлення про самого

себе і навколишній світ, здатні аналізувати й оцінювати власні досягнення. Враховуючи ці особливості, важливо забезпечити кожній дитині перед вступом до школи такий рівень розвиненості, вихованості і навченості, який гарантуватиме їй достатню і необхідну життєву компетентність. З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання у школі вихователі старших груп

знайомлять  вихованців з правилами поведінки школярів, проводять  конкурси малюнків «Школа майбутнього», «Якою я бачу свою школу», запрошують  вчителів і учнів 1 класів на свята, беруть  участь в проведенні свят.
Практичний психолог Кисла О.П. провела  з дітьми старшого дошкільного віку ігри для розвитку зосередженості, уваги  Дала поради, рекомендації  вихователям старших дошкільних груп щодо психологічної підготовки дітей до школи.

      

 

Вчитель початкових класів КЗШ № 116 Остапенко М.Г. довела до відома слухачів, що взаємодія загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів сприятиме утворенню цілісного простору для реалізації в освітньому процесі єдиної динамічної та перспективної системи розвитку, виховання і навчання особистості дитини. Завдяки цьому перехід до нових умов шкільного навчання здійснюватиметься з найменшими для дітей психологічними труднощами, що сприятиме ефективності виховання і навчання учнів з перших днів перебування в школі.

  


В роботі круглого столу панувала атмосфера доброти, відвертості, розуміння, творчості.

 

  Педагогічні ради

  Педради  є  однією із традиційних форм методичної роботи, які проводяться згідно річного плану: чотири рази на рік.

 

Тема: Українське дошкілля - нові реалії життя 

 

     
 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

Тема: Формування мовленнєвої компетентності дошкільника

 

Не залишилось поза увагою питання і корекційно-відновлю-вальної   роботи з дітьми - логопатами   та      дітьми, які мають психофізичні вади.

 
 

Тема: Охорона життя і зміцнення здоров'я дітей в дошкільному закладі в сучасних умовах.