дошкільний навчальний заклад №235, м. Кривий Ріг
Сторінка вихователя-методиста

  

Зайченко Світлана Іванівна

Посада: Вихователь - методист

Освіта: Повна вища, Бердянський педагогічний університет, 2008.

Стаж  роботи на посаді: 17 р.

Методична проблема: Інтерактивні форми роботи з педагогічними працівниками.

 

        Вихователь - методист. Хто це?

Вихователь-методист займається методичною роботою та організує весь освітньо-виховний процес в дитячому садку. Якщо коротко, то методист аналізує, планує, організовує, координує, контролює діяльність педагогічного колективу. Разом із завідувачем він керує колективом дитячого садка, беручи участь у добиранні кадрів, у розробленні та впровадженні програм розвитку і педагогічних планів. Комплектує групи навчальними посібниками, іграми, іграшками, організовує співпрацю з іншими дошкільними закладами, школами, дитячими центрами, музеями та ін.

Вихователь-методист проводить ґрунтовну методичну роботу у педагогічному колективі: відкриті заняття для вихователів, семінари, індивідуальні та групові консультації. Крім того, він бере участь у роботі з батьками: готує стенди, папки, що присвячені сімейному вихованню та ін. Робоче місце методиста, як відомо, методичний кабінет. Там кожен педагог може отримати практичну допомогу в організації роботи з дітьми, а батьки можуть проконсультуватися з приводу розвитку дитини, отримати відповіді на питання про педагогічний процес в дитячому садку...

Ще одне завдання методиста, мабуть, найважливіше, - розуміти і правильно оцінювати сили і можливості кожного педагога, знати, що важливо для нього в житті, до чого він прагне, щоб задовольнити потребу кожного педагога в повазі, визнанні та самореалізації.

          

          Педагогічна виставка

 

 

Методичний  фестиваль

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                                                                                                       

   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                           Педагогічні ради

  Педагогічні ради  є  однією із традиційних форм методичної роботи, які проводяться згідно річного плану: чотири рази на рік.

 

Педагогічна рада № 1

«Завдання діяльності педагогічного колективу у 2018/2019 н.р.»

від 30.08.2018

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради. (інформація)

2. Аналіз літньої оздоровчої кампанії. (доповідь)

3.Особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2018/2019 н.р. (інструктивно-методичні рекомендації до листа МОН України від 13.06.2018 р. № 1/9-386 (інформація)

4.Обговорення та схвалення плану роботи ДНЗ на 2018/2019 навчальний рік. (круглий стіл)

5. Планування освітньої роботи у 2018/2019 навчальному році.

(схвалення освітніх програм, складу творчої та динамічної групи, програм роботи гуртків, вибори секретаря педагогічної ради.)

6.Ознайомлення з перспективним планом атестації і проходження курсової перепідготовки.

7. Виставка дидактичного матеріалу та розвивальних посібників (новинки)

 

   

  


На педагогічній раді педагоги обговорювали стратегічні завдання дошкільного закладу в 2018-2019 н. р. , відзначили нові ідеї та починання для досягнення вищих результатів професійної діяльності кожного педагога і педагогічного колективу загалом.

Саме педагогічна рада визначила основні напрями діяльності закладу на новий навчальний рік.

 

 

  Педагогічна рада № 2

Тема: "Соціалізація дошкільника через сюжетно - рорльову гру" грудень 2018 року

 

 

     
 
     
 
 

 

 

 

 

 

П

Педагогічна рада № 3

Тема: "Формування мовленнєвої компетентності дошкільника через дитячий фольклор"

лютий 2019 року

 

Не залишилається поза увагою питання і корекційно-відновлю-вальної   роботи з дітьми - логопатами   та      дітьми, які мають психофізичні вади.

 
 

Педагогічна рада № 4

Тема: "Охорона життя і зміцнення здоров'я дітей в дошкільному закладі в сучасних умовах."

травень2019 року