дошкільний навчальний заклад №235, м. Кривий Ріг
Охорона праці

 

 

 ПОКАЖЧИК

·  Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 01 квітня 2013 року

 

Зміни (станом на жовтень 2013р.)


Додаток до журналу "Охорона праці" №11 2013р.

 

ЗАКОНИ

·  Закон України "Про охорону праці"

·  Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

ПОЛОЖЕННЯ

·  НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

·  НПАОП 0.00-4.35-04 Типове положення про службу охорону праці

·  НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

ПРАВИЛА

·  НПАОП 0.00-1.59-87 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

·  НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

·  НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом і пристосуваннями

·  НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

·  Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

·  Правила улаштування електроустановок

·  НАПБ A.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

·  НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

·  НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

ПЕРЕЛІКИ

·  Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

·  Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня

·  Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

ПОРЯДКИ

·  Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

·  НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

·  НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

·  26.10.2011 р. N 1107 Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

ІНШІ

·  Cписки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

·  НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009)

 

Матеріали для організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

Акт  готовностi  спортивноi  споруди

Завантажити

Акт пожежно-технічної комісії

Завантажити

Акт форми НТ (невиробничий травматизм)

Завантажити

Акт перевірки готовності навчального закладу до 2013-2014 навчального року

Завантажити

Білети для перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності

Завантажити

Відповіді на питання з білетів для перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності

Завантажити

Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності для учнів

Завантажити

Вступний інструктаж з пожарної безпеки

Завантажити

Журнал вступного інструктажу з охорони праці

Завантажити

Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці

Завантажити

Журнал вступного інструктажу з пожежної безпеки

Завантажити

Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки   

Завантажити

Інструкція для працівників охорони (вартових, вахтерів, сторожів тощо)

Завантажити

Інструкція для проведення первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів у навчальних кабінетах та класних кімнатах

Завантажити

Інструкція з охорони праці комірника

Завантажити

Інструкція з охорони праці водія транспортного засобу

Завантажити

Інструкція з охорони праці бухгалтера

Завантажити

Інструкція з охорони праці для педагогічних працівників та допоміжнього педагогічного персоналу

Завантажити

Інструкція з охорони праці заступника директора

Завантажити

Інструкція з охорони праці під час занять з фізичного виховання

Завантажити

Інструкція (первинний інструктаж з пожежної безпеки)

Завантажити

Інструкції про порядок створення та організацію діяльності добровільної пожежної дружини (команди)

Завантажити

Інструкція з ПБ для їдальні

Завантажити

Інструкція з ПБ у кабінеті інформатики

Завантажити

Інструкція з ПБ для приміщень закладів освіти

Завантажити

Інструкція з ПБ у кабінеті фізики

Завантажити

Інструкція по пожежній безпеці для сторожа

Завантажити

Матеріали вступного інструктажу з охорони праці

Завантажити

Методичні рекомендації щодо попередження нещасних випадків під час перебування в місцях купання дітей та учнівської молоді 

Завантажити

Наказ МОН № 521 правила безпеки під час спортивних занять

Завантажити

Перелік питань вступного та первинного інструктажів з пожежної безпеки

Завантажити

Положення про добровільну пожежну дружину

Завантажити

Положення про пожежно-технічну комісію

Завантажити

Положення про систему управління охороною праці у загальноосвітньому закладі

Завантажити

Положення про систему управління охороною праці у ДНЗ

Завантажити

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

Завантажити

Протокол навчання з охорони праці

Завантажити

Правила безпеки у кабінетах фізики та хіміі

Завантажити

Правила пожежної безпеки для закладів та установ освіти

Завантажити

Циклограма роботи з ОП керівника закладу освіти

Завантажити

Пам’ятка щодо першочергових дій у разі виявлення або застосування вибухових пристроїв

Завантажити