дошкільний навчальний заклад №235, м. Кривий Ріг
Інфотека

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

Нормативні документи з питання дошкільної освіти

 

Міжнародно-правові акти у галузі прав людини

1.     {C}Загальна декларація прав людини (1948р.)

2.     {C}Конвенція ООН про права дитини (1989р.)

3.     {C}Конвенція ООН про права інвалідів (2006р.)

Закони України

1.     {C}Конституція України

2.     {C}Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні (21.03.1991)

3.     {C}Про загальну середню освіту (1999р.)

4.     {C}Про реабілітацію інвалідів в Україні (06.10.2005)

5.     {C}Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу (06.07.2010)

Укази Президента України

1.     {C}Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями (від 19.05.2011 № 588)

2.     {C}Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями(від 18.12.2007 №1228)

3.     {C}Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні (від 30.09.2010 №926)

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

1.     {C}Постанова КМУ "Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки "Безбар'єрна Україна" (від 29.07.2009 №784)

2.     {C}Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року" ( від 03.12.2009 №1482-р)

3.     {C}Постанова КМУ "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах"(від 15.08.2011 №872)

Накази Міністерства освіти і науки України

1.     {C}Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки  (від 11.09.2009 № 855)

2.     {C}Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року (від 21.12.2009 №1153)

3.     {C}Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти (від 01.10.2010 № 912)

4.     {C}Про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів (від 06.12.2009 № 1205)

5.     {C}Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах (від 09.12.2010 №1224)

Перелік нормативних документів у дошкільній освіті

 

Закони України:

·         Про  освіту

·         Про дошкільну освіту

·         Про охорону праці

·         Про дитяче харчування

·         Про фізичну культуру і спорт

·         Конвенція про права дитини

·         Про мови в Українській РСР

·         Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

Укази Президента України:

·         Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

·         Про Державну премію України в галузі освіти

 

Акти Кабінету Міністрів України:

·         від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"

·         від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

·         від 13 квітня 2011 р. N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освітина період до 2017 року"

·         від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі"

·         від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"

·         від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"

·         від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"

·         від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"

·         від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

·         №311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"

Накази Міністерства:

·         від 05.10.2011 № 1152 "Організаційний комітет Всеукраїнського конкурсу  «На кращий Інтернет – сайт дошкільного навчального закладу»"

·         N 32 від 30.01.98 "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"

·         від 15 квітня 1993 р. N 102  "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

·         від 17.04.2006  N 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

·         від 06.09.2011 р. № 1020  "Про організацію заходів щодо впровадження програми «Навчання через дію» у 2011-2012  навчальному році"

·         від 23 листопада 2010 року № 1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

·         від 16.08.2004  N 658 "Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"

·         від 02.08.2005  N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України"

·         від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю"

·         від 20.02.2002 N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"

·         Від 30 червня  2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"

·         від 13.05.93 N 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"

·         від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

·         від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"

·         від 11 травня 2011 року №436 "Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року"

·         від 16. 05  2011р. №  446 "Про підсумки  перших Всеукраїнських Інтернет - зборів батьків майбутніх першокласників"

·         від 25.06.2011 р. №659 "Про підсумки Всеукраїнського фестивалю  «Колискова пісня»"

·         від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу"

·         від 13.07.2007  N 605 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України"

·         від 29.07.93 р. N 58 "Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових книжок працівників"

·         від 06.10.2010  N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

·         від 05.05.2005  N 275 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161"

·         від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

·         від 20.12.93 N 455 "Про  Типові  правила  внутрішнього  трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України"

·         від 28.03. 2011 р. № 286 "Про проведення Всеукраїнської естафети педагогічних  інновацій «Нові горизонти української школи»"

·         від 25.11. 2011 р. № 1365 "Про посилення контролю   щодо проходження обов’язкових медичних оглядів   працівниками  дошкільних навчальних закладів"

·         від 25.11. 2011 р. № 1368 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"

·         від 05.10. 2011 р. № 1152 "Про  проведення Всеукраїнського конкурсу на кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу"

Листи Міністерства:

·         Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

·         Лист Міністерства № 1/9-290 від 08.05.08 "Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах "

·         Лист Міністерства № 1/9-369 від 27.05.10"Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів"

·         Лист Міністерства № 1/9-482 від 20.06.11 "Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році"

·         Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"

·         Лист Міністерства "Роз’яснення щодо  внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "

·         Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

·         Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

·         Лист Міністерства № 1/9-446  від 16.05.11 "Про проведення  Всеукраїнських Інтернет - зборів батьків майбутніх першокласників"

·         Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

·         Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"

·         Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."

·         Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"

·         Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"

·         Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

·         Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"

·         Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»"

·         Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільнихнавчальних закладах"

·         Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей"

·         Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

·         Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу»."

·         Лист Міністерства № 1/9-369 від 27.05.10 "Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів"

·         Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"

·         Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

·         Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

·         Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"

·         Лист Міністерства № 1/9-482 від 20.06.11 "Інструктивно-методичний лист «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році» "

·         Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

·         Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "

·         Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"

·         Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

·         Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

·         Лист Міністерства № 1/9-446 від 16.05.11 "Про проведення  Всеукраїнських Інтернет - зборів батьків майбутніх першокласників "

·         Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"

·         Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації  «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"

·         Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

·         Лист Міністерства № 1/11-1236 від 01.02.12 "Про конкурс на кращий архітектурний проект дошкільного  навчального  закладу "

Накази інших Міністерств:

·         Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

·         Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей

·         Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 N 742  "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"

·         Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

·         Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу

Листи інших Міністерств:

·         Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли-сады)

·         Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77

Розпорядження Міністерства:

·         від 14.03.2011 № 24-р "Про проведення Всеукраїнських Інтернет - зборів батьків майбутніх першокласників"

 

 

 

 

Дошкільна освіта. Нормативне забезпечення.

2016 - 2017 н.р.

 

Загальні питання

Рекомендації Всеукраїнської педагогічної конференції «Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти у 2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік»

Дошкільна освіта

“Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році” Лист МОН від 12.08.2016 №1/9-432 

"Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах" (лист МОН № 1/9-396 від 25.07.2016 р.)

Лист МОН України від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»

Лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

Психологічна служба

Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н. р. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу лист МОНУ від 20.07.2016 № 1/9-383

 

ЗАКОНИ

Конституція України

Конвенція про права дитини  

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного  процесу”

Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”  № 244/2008 від 20.03.08 року

Закон України про фізичну культуру і спорт від 24.12.1993 року №3808-ХІІ

 

ПОСТАНОВИ

"Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку". Постанова від 22 листопада 2004 року №1591

"Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591".Постанова КМУ від 6 серпня 2014 року №353 

“Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)”. Постанова КМУ № 910 від 08.10.2012 року.

“Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”. Постанова КМУ №10 від 11.01.2012 року.

“Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад”. Постанова КМУ №1204 від 16.11.2011 року.

“Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року”. Розпорядження КМУ № 1721-р від 27.08.2010 року.

“Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності ” (зі змінами). Постанова КМУ № 796 від 27.08.2010 року.

“Про затвердження Положення про освітній округ”. Постанова № 777 від 27.08.2010 року.

“Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів”. Постанова КМУ № 1122 від 05.10.2009 року.

“Про затвердження Положення про центр розвитку дитини”. Постанова КМУ № 1124 від 05.10.2009 року.

“Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад”. Постанова КМУ (зі змінами внесенеми згідно з Постановою КМУ №1124 від 05.10.09 р.).

“Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” (зі змінами). Постанова КМУ №1243 від 26.08.2002 року.

“Про державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття») (із змінами). Постанова КМУ № 896 від 03.11.1993 року.

"Про затвеодження Положення про дошкільний навчальний заклад" Постанова від 2 березня 2003 року №305

"Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі". Постанова від 14 червня 2002 року №826

НАКАЗИ

"Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності". Наказ МОН №446 від 20.04.2015 року 

“Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів “Вихователь року”.  Наказ МОНмолодьспорт № 582 від 15.05.2012 року.

“Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу”. Наказ МОНмолодьспорт №1368 від 25.11.2011 року.

“Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних  оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів”. Наказ МОНмолодьспорт №1365 від 25.11.2011 року.

“Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу”. Наказ МОНмолодьспорт №398 від 26.04.2011 року.

“Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу”.  Наказ МОН №1070 від 09.11.2010 року.

“Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів”. Наказ МОН №1055 від 04.11.2010 року.

"Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах". Постанова від 06.02.2015 року №104/52.

“Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фзичного та (або) розумового розвитку”. Наказ МОН № 1041 від 27.11.2007 року.

“Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу”. Наказ МОН, МОЗ № 240/165 від 27.03.2006 року.

“Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах”. Наказ МОН № 431 від 25.07.2005 року.

“Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю”. Наказ МОНУ №178 від 23.03.2005 року.

“Примірний статут дошкільного навчального закладу”. Наказ МОН № 257 від 24.04.2003 року.

“Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу” (зі змінами). Наказ МОН № 12818 від 20.02.2002 року.

“Типовий перелік обовязкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу” (друге видання, доповнене). Наказ МОН № 509 від 11.09.2002 року.

“Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності”. Наказ МОН № 522  від 07.11.2000 року.

“Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України”. Наказ МО № 455 від 20.12.1993 року.

 

ЛИСТИ, ІНСТРУКЦІ

"Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах". Лиист МОН №1/9-169 від 02.04.2015 року 

"Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах" .Лист МОН №1/9-482 від 23.09.2014 року   

“Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-74 від 05.02.2013 року.

“Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів”.  Лист МОНмолодьспорт № 1/9-683 від 26.09.2012 року.

“Про зміну порядку ведення діловодства у дошкільних навчальних закладах”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-786 від 29.10.2012 року.

“Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-839 від 16.11.2012 року.

“Щодо благодійних внесків”.  Лист МОНмолодьспорт № 1/9-272 від 09.04.2012 року.

“Про посаду керівника дошкільного навчального закладу”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-97 від 09.02.2012 року.

“Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах”. Лист МОНмолодьспорт  № 1/9-577 від 29.07.2011 року.

“Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах”. Лист МОНмолодьспорт №1/9-552 від 21.07.2011 року.

“Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу”. Лист МОНмолодьспорт №1/9-389 від 25.05.2011 року.

“Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів”. Лист МОН №1/9-114 від 18.02.2011 року.

“Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку”. Лист МОН № 1/9-666 від 27.09.2010 року.

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність  дітей у дошкільному навчальному закладі».  Лист МОНіУ №1.4\18 – 3082 від 26.07.2010 року.

“Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів”. Лист МОН № 1/9-316 від 13.05.2010 року.

“Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу”. Лист МОН № 1/9-810 від 26.11.2009 року.

“Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади”. Інструктивно-методичний лист МОН №1\9 – 583 від 04.10.2007 року.

“Про організацію обліку дітей дошкільного віку”. Лист МОН № 1/9-263 від 07.05.2007 року

"Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році". Лист МОН №1/9 від 20.05.2015 року 

"Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах". Лист МОН № 1/9 - 452 від 25.06.2013 року 

"Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах". Лист МОН № 1/9-169 від 02.04.2015 року

"Про прийом до дошкільних навчальних закладів дітей, які прибули з Донецької та Луганської області на постійне або тимчасове проживання до інших населених пунктів України". Лист МОН №1/9-310 від 12.06.2014 року 

"Про Перелік навчальної літератури рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році". Лист МОН № 1/9-387 від 13.08.2015 року

 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

“Щодо атестації педагогічних працівників”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-779 від 25.10.12 року.

“Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”. Наказ МОНмолодьспорт №1473 від 20.12.11 року.

“Типове положення про атестацію педагогічних працівників”. Наказ МОН N 930 від 06.10.2010 року.

“Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультуридошкільних навчальних закладів”. Лист МОН № 1/9-165 від 16.03.2009 року.

“Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів”(зі змінами). Наказ ИОН № 553 від 24.03.2001 року.

 

 

Листи МОН України 2016

Лист МОН України№ 1/9-542 від 07 жовтня 2016 року "Щодо застосування державної мови"

"Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах" (лист МОН № 1/9-396 від 25.07.2016 р.)

Лист МОН України від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»

Лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

Лист МОН від 12.07.2016 № 1/9-364 «Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році»

Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2016/2017 навчальному році (Лист МОН України від 29.06.2016 № 1/9-332)

Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н. р. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу лист МОНУ від 20.07.2016 № 1/9-383

Лист МОН України від 20.07.2016 № 1/9-385 «Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку»

Лист №1/9-298 від 09.06.2016 Міністерства освіти і науки України "Про викладання навчального предмета "Мистецтво"

"Про запровадження в ЗНЗ духовно-просвітницьких проектів" Лист МОНУ від 08.07.2016 №1/9-354

Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОНУ від 09.06.2016 № 1/9-296)

“Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році” Лист ІМЗО від 29.07.2016 № 2.1/10-1855  

“Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році” Лист ІМЗО від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 

 

 


1
2