дошкільний навчальний заклад №235, м. Кривий Ріг
Сторінка учителя-дефектолога

 

 

СЕМЕРЯГА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Учитель-дефектолог

 

    Діти з труднощами у навчанні

    (поради педагогічним працівникам)

 

Якщо у групі є дитина, що має затримку  психічного розвитку

 • Зосередьте увагу на сильних сторонах дитини і спирайтеся на них у процесі навчання. Водночас, будьте готові, що доведеться поступово заповнювати прогалини у знаннях, вміннях та навичках дитини.
 • Подавайте зміст навчального матеріалу невеликими частинами, використовуючи мультисенсорний підхід (слуховий, візуальний, маніпуляцій ний). Якомога більше повторюйте та закріплюйте вивчене.
 • Заохочуйте дитину, підтримуйте позитивну мотивацію навчання.
 • Дещо сповільніть темп навчання, зважаючи на знижені психічну витривалість і розумову працездатність дитини. Будьте терплячими, якщо малюку необхідно пояснити чи показати щось багато разів. Віднайдіть оптимальний варіант взаємодії з ним (поясніть новий матеріал до заняття, на занятті дайте тезовий план, алгоритм дій тощо).
 • Розчленовуйте завдання на окремі невеликі частини. Складайте письмовий алгоритм поетапного виконання завдання. Усні інструкції давайте по одній, доки дитина не навчиться утримувати у пам’яті одразу кілька.
 • Практикуйте прикладне застосування набутих дитиною знань.
 • Спільно з дитиною поетапно аналізуйте виконання завдання.
 • Урізноманітнюйте навчальну діяльність, однак, забезпечуйте плавний перехід від одних видів діяльності до інших.
 • Завдання мають відповідати можливостям дітей та виключати відчуття стійких невдач.
 • Надавайте дітям достатньо часу для виконання завдання та практичного застосування нових умінь та навичок, водночас, надто тривале виконання однієї вправи може стомити його.
 • Не перекладайте подолання проблем у навчанні виключно на батьків. Допомагайте їм усвідомлювати найменші успіхи дитини та закріплювати їх.

Дитина, що має мовленнєві порушення

 • Зверніться до психолога та вчителя - логопеда, поговорить з батьками. Виконуйте усі настанови та рекомендації фахівців.
 • Запитуйте у дитини про труднощі, які він /вона відчуває під час сприйняття, обробки, застосування інформації (нового матеріалу). З’ясуйте, яку інформацію він не сприймає.
 • Ініціюйте мовленнєве спілкування дитини. Не перебивайте його, дайте можливість висловити думку 

Дитина із гіперактивністю та дефіцитом уваги:

 • Найдоцільніше посадити дитину за перший стіл, вона буде менше відволікатися.
 • Види діяльності на занятті мають бути структурованими для дитини у вигляді картки чітко сформульованих дій, алгоритму виконання завдання.
 • Вказівки мають бути короткими та чіткими, повторюйте їх кілька разів.
 • Дитині важко зосередитися, тому його потрібно кілька разів спонукати до виконання, контролювати цей процес до його завершення, адаптувати завдання таким чином, щоб дитина встигала працювати у темпі всієї групи.
 • Домагайтеся виконання завдання і перевіряйте його.
 • Знаходьте різноманітні можливості для виступу дитини перед дітьми всієї групи.
 • Хваліть дитину, використовуйте зворотній зв’язок, емоційно реагуйте на найменші її досягнення, підвищуйте її самооцінку, статус у колективі.
 • Потрібно виробляти позитивну мотивацію у навчанні.
 • У разі епатажних чи неадекватних проявів чи дій дитини, дотримуйтеся тактики поведінки, обраної вами і вашими помічниками.
 • Тісно, якомога частіше спілкуйтеся і співпрацюйте з батьками дитини.

Обдарована дитина:

 • Надавати всебічну можливість та допомогу для поглибленого вивчення тем, які вибирає сама дитина.
 • Сприяти та забезпечувати самостійність навчання, тобто своїм навчанням дитина вчиться керувати сама.
 • Розвивати навички дослідницької роботи.
 • Розвивати творче, критичне, системне та абстрактно - логічне мислення.
 • Підтримувати і стимулювати виникнення нових ідей, які формують цілісне світосприйняття.
 • Створюйте проблемні ситуації, у вирішенні яких дитина накопичує досвід спілкування з іншими, формуйте комунікативну компетентність та вміння самостійно керувати своєю діяльністю та групою.
 • Сприяйте розвитку самопізнання і само розуміння, усвідомлення різноманітності власних здібностей, а також обов’язкове розуміння індивідуальних особливостей інших людей.
 • Вчити дитину оцінювати результати роботи за допомогою різноманітних критеріїв, заохочувати оцінювати роботу власне самою дитиною.
 • Розвивати емоційно – особистісну сферу. Дитина має усвідомлювати та адекватно сприймати свої „сильні” і „слабкі” сторони.