дошкільний навчальний заклад №235, м. Кривий Ріг
ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА за 2018/2019 навчальний рік

ЗВІТ

ЗАВІДУВАЧА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №235 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ»

КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДОЦЕНКО ВАЛЕНТИНИ МИХАЙЛІВНИ

ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

за 2018/2019 навчальний рік

30.05.2019р.

                                                    

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Вибори голови та секретаря зборів.

2.Вибори лічильної комісії.

3.Звіт завідувача КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №235 КТ» КМР,

4.Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

Мета звітування:

Подальше утвердження відкритої та прозорої демократичної державно – громадської системи управління дошкільним навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Відповідно до пункту 3 Примірного положення завданнями звітування є:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №235 комбінованого типу» Криворізьклї міської ради розташований: місто Кривий Ріг, вулиця Маршака, 25-А, телефон: 94-84-00, електронна пошта: kkdnz235@i.ua.

Дошкільний заклад було засновано в 1973 році. За проектною потужністю заклад був розрахований на 12 вікових груп. Загальна потужність ЗДО, на даний час, 220 місць.

В ЗДО «Барвінок» станом на 30.05.2019 функціонує 9 груп:

2 групи для дітей раннього віку;

5 груп для дітей дошкільного віку;

1 група для дітей з затримкою психологічного розвитку;

1 група для дітей з порушенням мовлення.

Загальна кількість становить 143 дитини.

Дошкільний навчальний заклад «Барвінок» працює з 6.30 – до 18.30 години за п’ятиденним робочим тижнем. Групові приміщення ЗДО забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням на 95%. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична зала;

- спортивна зала;

- методичний кабінет;

- кабінет музичних керівників;

- кабінет практичного психолога;

- кабінет учителя-логопеда;

- кабінет учителя-дефектолога;

- медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- спортивний майданчик.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 55, зміст звіту зроблений відповідно до «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю». З метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Доценко Валентина Михайлівна, завідувач дошкільного комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №235 комбінованого типу» Криворізької міської ради, звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2018/2019 навчальний рік.

Свою діяльність завідувача ЗДО у 2018/2019 навчальному році я здійснювала відповідно до Конституції  України, Закону України «Про дошкільну освіту», Законів України:  «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», «Про інноваційну діяльність», Конвенції ООН про права дитини, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), «Національної доктрини розвитку освіти», «Національної програми «Діти України», Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, Наказів Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах», Наказ Міносвіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165 «Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу», Типовим переліком обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, затверджених наказом МОНУ від 10.01.2012 №509, Інструктивно-методичними листами: «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01.2007 № 1/9-36),  «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007  №1/9-263), «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 №1/9-583), «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9-811), Листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році» (від 18.06.2018 №1/9-386),  програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко», Статуту комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №235 комбінованого типу» Криворізької міської ради.

Уся діяльність була спрямована на виконання Законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», Постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою, на оптимізацію мережі і розвиток закладу дошкільної освіти, створення оптимальних умов для виховання дітей, виконання Плану розвитку матеріально-технічної бази, створення умов для роботи педагогічних працівників, підвищення ефективності виховного процесу шляхом запровадження розвиваючих заходів, залучення батьків до їх організації та проведення, удосконалено систему планування та контролю за всіма напрямками діяльності дошкільного закладу з боку адміністрації, в тому числі системний контроль за станом організації фізкультурно-оздоровчої та санітарно-профілактичної роботи з вихованцями, забезпечено умови для збереження та зміцнення здоров’я вихованців і працівників дитячого садка.

Протягом навчального року здійснювала контроль і створювала умови для виконання навчального плану і робочого плану закладу дошкільної освіти №235, який мав такі розділи, як:

-організаційно-педагогічна робота;

-вивчення стану життєдіяльності дітей;

-адміністративно-господарська діяльність;

-медико-профілактична робота;

-охорона життя та здоров’я дітей;

-методична робота з кадрами.

Адміністрацією постійно контролювалося виконання річного плану. Згідно аналізу вносилися корективи до нього. Систематично здійснювався контроль за організацією харчування дітей, медичної роботи, проведенням освітньо-виховної, оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності. Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах, педагогічних радах.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи завідувача дошкільного закладу. В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом. У 2018/2019 навчальному році методичний кабінет поповнився різноманітним наочно-дидактичним матеріалом, науковою, навчально-методичною літературою. Були придбані необхідні меблі, інші матеріали та була проведена підписка на фахові періодичні видання. Відремонтовано музичну залу. Замінено вхідні двері на центральному вході на металопластикові. Придбано килимові доріжки в музичну залу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку. Групові приміщення ЗДО забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, телевізорів, комп’ютерної техніки) та рівень роботи зі створення бази навчально–методичного забезпечення груп з проблеми формування мовленнєвої компетенції дошкільників.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується завідувачем дошкільного закладу.

Для підвищення рейтингу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ЗДО постійно поповнюється матеріалами сайт закладу http://ds235.dnepredu.com/uk/site/golovna.html.

У 2018/2019 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрацією ЗДО здійснювався оперативний контроль за наступними напрямками: готовність та якість підготовки педагогів до робочого дня, планування навчально-виховної роботи, готовність вихователів, муз. керівника, практичного психолога – до робочого дня, дотримання режиму дня в групах, проведення ранкової гімнастики, організація та проведення  загартування, виконання рухового режиму протягом дня, організація прогулянок, організація чергування, ведення музичним керівником індивідуальної роботи з дітьми, рівень педагогічної майстерності педагогів. Під час проведення педагогічних рад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки. Вихователь-методист Зайченко С.І.. протягом року надавала допомогу вихователям у складанні планів роботи з різних розділів програми «Українське дошкілля», підвищенні рівня самоосвіти, веденні документації згідно номенклатури.

Згідно річного плану роботи на протязі року були проведені консультації для педагогів усіх категорій:

-          Законодавство, яке захищає права дитини та законодавче забезпечення прав дітей в Україні;

-          Родинні загальні збори;

-          Сучасний вихователь – основна фігура у виховній системі дошкільного закладу;

-          Куточок природи в ЗДО;

-          Культура  мовлення педагога;

-          Формування культурно-гігієнічних нави-

-          чок у дошкільників;

-          Співпраця сім’ї та закладу дошкільної освіти;

-          Формування комунікативної компетенції у дошкільників;

-          Особливості розвитку логіко-математич-них здібностей дошкільників.

Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання, викладені батьками, радою, батьківським комітетом, інформую управління освіти про прийняті рішення.

Заклад дошкільної освіти укомплектований педагогічними кадрами, технічним та обслуговуючим персоналом відповідно до затвердженого у встановленому порядку штатного розпису на 100%.

Навчально-виховний процес в дошкільному закладі забезпечують 49 працівників: - 23 особи обслуговуючого персоналу, 1 медичний працівник, 25 педагогів, у тому числі: вихователь-методист, практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізкультури, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 17 вихователів.

    В закладі дошкільної освіти працює 25 педагогічних працівників, з них за кваліфікаційним рівнем: «спеціаліст вищої категорії» – 2, «спеціаліст першої категорії» – 6, «спеціаліст другої категорії» – 5, «спеціаліст» – 1, мають тарифікаційний розряд – 11, мають педагогічне звання «вихователь-методист» – 2.

В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років. Розстановка педагогічних кадрів відбувається із врахуванням стажу та досвіду роботи.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2018/201 н.р. була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної роботи в ЗДО показав, що всі форми методичної роботи (колективні, індивідуальні, групові перегляди, тощо) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів. У дитячому садку створено оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів, робота колективу ЗДО відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Головна мета контролю та оцінки досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж року.

      Робота планувалася за освітніми лініями: «Особистість дитини»,  «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Гра дитини».

      Протягом року покращилась науково – методична база методичного куточка щодо впровадження в роботу,  програми розвитку  дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», «Впевнений старт», «Віконечко» педагогічними працівниками розроблені конспекти занять за різними освітніми лініями, розроблені пам’ятки, схеми, контрольно – діагностичні картки, зібрані всі необхідні нормативно – правові документи щодо діяльності ЗДО..

      З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шліхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги.

            В минулому навчальному році в закладі ефективно був організований освітній процес, який завжди носив науково – методичний і пошуковий характер. Відповідно до нормативних вимог велась вся ділова документація завідувача, вихователя-методиста, спеціалістів.

            Аналіз роботи закладу протягом 2018/2019 навчального року здійснювався за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку   «Українське дошкілля», програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко».

У дошкільному закладі створені умови для успішного початку професійної діяльності молодих педагогів: забезпечення повним навантаженням, науково-методичною літературою, відповідними методичними матеріалами, рекомендаціями. В дошкільний навчальний заклад у 2018/2019 навчальному році було прийнято 2 молодих спеціалісти.

Упродовж навчального року була проведена наступна робота з молодими спеціалістами:

•Консультація «Методика проведення батьківських зборів»;

•Консультація «Планування роботи вихователя. Ведення документації(плани та конспекти)»;

•Бесіда «Яка література допомагає у підготовці до проведення виховних годин»;

•Тематичні та індивідуальні консультації;

•Вивчення нормативних документів;

•Ознайомлення з матеріально-технічною базою дошкільного закладу.

На протязі навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам з питань освітньо-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим удосконалились теоретичні знання та практичні вміння педагогів.

Організація навчально-виховного процесу здійснюється в україномовному режимі згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції «Про права дитини», Положення «Про дошкільний навчальний заклад», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція). Зміст і форми методичної роботи в закладі будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога та передбачені у річному плані.

Велика увага приділялась фізичному розвитку дітей. Одним із пріоритетних напрямків в роботі ЗДО є розвиток  валеологічної свідомості та виховання позитивного емоційного ставлення до природи на засадах зміцнення фізичного та психічного здоров’я кожного вихованця. діти з задоволенням відвідують заняття з фізкультури, ранкову гімнастику. Завдяки поєднанню  тривалої комплексної оздоровчо – профілактичної роботи з корекційно – педагогічними заходами, в умовах звичайного режиму дошкільника, визначалася ефективність оздоровчих заходів. 

            У ЗДО проводились усі необхідні профілактичні заходи:

-    система загартування: повітряні ванни, ходіння по доріжкам «Здоров’я», гімнастика пробудження після денного сну;

-      контролювалось виконання санітарно – гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

-      здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

-  проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, та консультації практичного психолога.

-      розглядались питання зміцнення здоров’я дітей на педрадах, виробничих нарадах та нарадах при завідувачу.

Дітей оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, які  здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів,  підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Співпраця ЗДО №235 та ЗОШ №116 велась на належному рівні, відповідно до плану «Наступність у роботі ЗДО №235 та ЗОШ № 116», виконання якого  дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних, психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Задля реалізації цих завдань педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання в ній.

Практичним психологом Кислою О.П. вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.

Вихователі ЗДО спільно з педагогами школи для старших дошкільників організовували екскурсію до ЗОШ №116, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та ознайомитись з приміщенням школи.

Учителі початкових класів брали участь у проведенні батьківських зборах у старших дошкільних групах.

Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

У закладі дошкільної освіти №235 організація харчування дітей здійснюється на підставі Законів України „Про освіту” (ст.25), „Про загальну середню освіту” (п.2, ст.22), „Про дошкільну освіту” (ст.35), „Про охорону дитинства” (п.18 абзацу 5 ст.5), „Про місцеве самоврядування в Україні” (п.6, ст.32), „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” (статті 52, 53), „Про соціальний статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи” (статті 20, 30), „Про дитяче харчування”, постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 (1591~2004-п) „Про затвердження норм харчування у навчальних закладах”, від 26.08.2002 №1243 „Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”, керуючись наказами Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329 „Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”, від 17.04.2006 №298/227 „Про затверджнення Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”, від 15.08.2006 № 620/563 ”Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах”.

В дошкільному закладі ведеться систематична і планомірна робота щодо організації харчування дітей. Режим харчування дітей відповідає режиму роботи закладу і вікових груп та затверджений завідувачем.

Контроль за харчуванням здійснюється завідувачем, сестрою медичною з дієтичного харчування, радою з питань харчування. На основі результатів контролю проводиться індивідуальна робота з певною категорією працівників.

Дотримання норм харчування здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень.

Харчування забезпечується за рахунок залучення бюджетних та коштів батьків (відповідно до Закону України „Про дошкільну освіту” (ст.35) батьки вносять плату за харчування дітей, що не перевищує 50% (у міській місцевості).

За рахунок держави утримуються діти із малозабезпечених сімей і ті, які потребують корекції фізичного та психічного розвитку, тривалого лікування, реабілітації.

Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, що їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового мінімуму.

Адміністрація закладу забезпечує постійну координацію процесу організації харчування, систематичний контроль за харчовими нормами і якістю продукції, яка надходить до дитячого садка, тримає на контролі організацію безоплатного харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до ст.5 Закону України „Про охорону дитинства”, дітей, які перебувають на диспансерному обліку і за станом здоров’я потребують дієтичного харчування.

Під постійним контролем знаходиться:

раціональний режим харчування, збалансованість раціону;

робота щодо покращення матеріально-технічного забезпечення харчоблоку;

системність, плановість проведення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах з боку місцевих органів управління.

Примірне двотижневе меню, складене на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року з урахуванням забезпечення сезонними продуктами розроблене технологом відділу освіти та затверджене начальником відділу освіти, меню-розкладка щодня підписується завідувачем дошкільного закладу.

Завідувачем  вживаються дієві заходи з метою поліпшення стану виконання норм харчування та забезпечення постійного контролю за організацією харчування дітей, який здійснює дієтсестра Данилова Ю.В., що відповідає за натуральні норми харчування та якість приготування їжі.

Продукти харчування, що надходять до харчоблоку дошкільного закладу, сертифіковані та мають посвідчення якості. Продукти, як правило, завозяться на паспортизованому автотранспорті.

Продукти харчування протягом 2018 року постачалися регулярно та в повному обсязі, відповідно до заявок на продукти харчування.

Дошкільний заклад працює за визначеним режимом роботи. Тривалість перебування у ньому дітей 10,5 та 12 годин (з 7:00 до 17:30, з 6:30 до 18:30). Харчування в дошкільному закладі 3-и разове. Харчування організоване згідно відомчої інструкції. Їжа видається дітям у суворо визначений час, три рази на добу, з інтервалами 3-4 години. Помічники вихователів дотримувались санітарних правил при отриманні їжі з харчоблоку: їжу отримували у промаркованому посуді з кришками, у спецодязі.

Під час літньо-оздоровчого періоду в закладі організовано додатковий прийом їжі – фрукти, соки. В осінньо-зимовий період до першого блюда додається часник, цибуля. Для дітей, які знаходяться на диспансерному обліку, організовано дієтичне харчування.

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину проводився аналіз та корекція виконання натуральних норм харчування.

Аналіз вартості харчування однієї дитини в день за 2018 рік становив:

переддошкільні групи:

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

за рік

норма

24грн.54 к.

24грн.57 к.

25 грн.44 к.

25 грн.79 к.

25 грн.09 ко

24 грн. 91 к. –101%

 

ясельні групи:

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

за рік

норма

21 грн.20 к.

20 грн.76 к.

22 грн.02 к.

22 грн.38 к.

21 грн.59 к.

21 грн. 53 к. – 100%

Це вказує на те, що медична сестра з дієтичного харчування Данилова Ю.В. слідкує за виконанням грошової норми.

Контрольно-аналітична діяльність адміністрації закладу направлена на поліпшення стану харчування у закладі, забезпеченню раціонального збалансованого харчування малюків.

Харчування дітей в ЗДО у 2018/2019 н.р. здійснювалось на 50% проплати від батьків та 50% з міського бюджету, за перспективним тижневим меню. Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані, незважаючи на закінчення термінів експлуатації. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів.

Медичну службу дошкільного закладу очолює сестра медична старша Данилова Юлія Володимирівна. Блок для надання медичних послуг містить: робочий кабінет медичного працівника, процедурний кабінет, 2 ізолятора. Приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Сестрою медичною старшою та адміністрацією закладу впродовж 2018/2019 н.р. здійснювався постійний контроль за дотриманням режиму в групах, їх санітарним станом. Систематично проводилося обстеження всіх дітей медичною сестрою, щоденний огляд працівників харчоблоку на наявність захворювань. Тому вірогідність зараження дитини у садку зведена до мінімуму. Постійно велась робота щодо профілактики застудних захворювань, загартування, формування у дітей системи валеологічних знань про свій організм, про користь занять з фізичної культури, про особисту гігієну та чистоту навколишнього середовища.

Облік захворюваності дітей ЗДО №235 за 2018 рік

№ групи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

За рік

39 дн.   7 ГРВІ

22 дн.   4 ГРВІ

 

36 дн.   7 ГРВІ

 

43 дн.   8 ГРВІ

 

36 дн.   6 ГРВІ

6 дн. 1 в. віспа

 

50 дн.   9 ГРВІ

39 дн.  7  ГРВІ

 

73 дн. 12 ГРВІ

 

3 дн.  1 бронхіт

51 дн.  8 ГРВІ

 

Діти раннього віку  - 78 днів, 14 випадків. Діти переддошкільного віку - 320 днів, 56 випадків. Всього - 398 днів, 70 випадків.

Протягом року проводилась систематична робота по зниженню захворюваності:

-          контроль за організацією рухового режиму;

-          посилений ранковий прийом дітей;

-          своєчасна ізоляція дітей, що захворіли протягом дня;

-          контроль за дотриманням повітряного та теплового режиму;

-          контроль за санітарно-гігієнічним станом приміщень;

-          контроль за природним та штучним освітленням;

-          контроль за використанням меблів згідно з ростовими показниками дітей;

-          кварцювання груп;

-          нагляд за станом одягу для щоденного перебування на прогулянці;

-          дотриманням правил та графіків отримання їжі, її роздачі;

-          контроль за дотриманням вимог до миття і зберігання посуду та інвентарю;

-    бесіди з батьками щодо профілактики інфекційних захворювань та правил гігієни, ведення здорового образу життя.

Аналіз по захворюваності дітей за 2018 рік в порівнянні з 2017 роком діти хворіли менше (не було епідемії грипу, своєчасно ізолювали хворих на вірусні інфекції ГРВІ, всі групи використовують кварцові лампи за потребою).

Порівняльна таблиця аналізу захворювання дітей в ЗДО №235:

 

2014

2015

2016

2017

2018

Діти раннього віку 

3,4

3,3

3,1

3,4

3,7

Діти дошкільного віку

2,7

3,4

3,0

3,1

2,9

всього

3,3

3,3

3,1

3,1

3,1

Протягом трьох років спостерігається тенденція тримання середнього показника захворюваності на 1 дитину по закладу, але разом з тим у 2018 році у порівнянні з 2017 роком зріс на 0,4% середній показник захворюваністі на 1 дитину ясельного віку на 0,2 зменшився середній показник захворюваністі на 1 дитину дощкільного віку.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи. Вихователі під керівництвом інструктора з фізкультури Корчаги М.С. та старшої медичної сестри Данилової Ю.В. впроваджували методи первинної профілактики застудних захворювань, поглиблювали свої знання з фізичного виховання дітей та організації гігієнічного виховання. Робота з формування здорового способу життя вихованців реалізовувалася через: заняття з фізкультури, ранкову гімнастику, фізпаузи і фізкультхвилинки на заняттях, гімнастику пробудження тощо. Оздоровча робота з нашими вихованцями включає в себе: щоденне перебування дітей на повітрі, сонячні та повітряні ванни, водні процедури влітку, ходіння босоніж по доріжці Здоров’я, дихальну гімнастику.

Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми організовувалася з урахуванням стану їхнього здоров’я. Для цього визначаються групи здоров’я дітей.

В закладі ведеться робота щодо виявлення дітей пільгових категорій та сімей, які опинились у складних життєвих умовах. Щорічно, в вересні збирається банк даних на дітей різних категорій, складається соціальний паспорт закладу, який поновлюється двічі на рік. Наш дошкільний навчальний заклад відвідують діти таких пільгових категорій: 2 дітей, які знаходяться під опікою; 6 дітей з багатодітних сімей; 1 дитина, батько якої загинув  в зоні АТО; 2 дітей, батько яких знаходиться в зоні АТО; 1 дитина з інвалідністю; 22 дитини зі спеціальних груп.

Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці. За період роботи ЗДО у 2018/2019 н.р. травматичних та нещасних випадків з дітьми під час освітньо–виховної роботи і співробітниками на робочому місці не було. Протягом навчального року колектив дитячого садка приймав участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання. Адміністрація закладу організовувала нормальні умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу. При складанні річного плану роботи планувалися заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму. Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Всі працівники закладу своєчасно проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Всі працівники закладу забезпечені спецодягом в достатній кількості. Організовано проводилися при прийомі на роботу і періодичні (двічі на рік) медичні огляди працівників. Профспілковий комітет приймав участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму будувалася на Базовому компоненті дошкільної освіти, який спрямував роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому завданнями нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму у 2018/2019 н.р. були:

- поліпшення якості навчально–виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя;

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків;

- проведено інструктаж з першочергових дій персоналу і посадових осіб закладу дошкільної освіти у разі загрози виникнення терористичних або деверсійних актів.

В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, які ведуться своєчасно. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі та батьківських зборах.

Традиційно з 1 червня по 31 серпня заклад буде переведено на літньооздоровчий режим роботи, вартість харчування для дітей збільшиться на 10% з метою вітамінізації та оздоровлення.

 Дотримання у належному стані протипожежного обладнання у закладі є умовою безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу. З цією метою в дошкільному закладі укомплектовано первинними засобами пожежогасіння – вогнегасниками (24 шт). В наявності план евакуації. В групах обладнані куточки з безпеки життєдіяльності. З працівниками закладу регулярно проводяться навчання з пожежної безпеки та охорони праці.

Розвиток матеріально–технічного забезпечення дошкільний навчального закладу здійснюється за рахунок бюджету, благодійної допомоги фізичних осіб та батьків. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, так як на вирішення його потрібні кошти. Батьківська спільнота залишається головним спонсором упорядкування групових приміщень, створення затишку та розвивального середовища для своїх малят. Впродовж звітного періоду все, що придбано батьками обов'язково оформляється у відповідну документацію та відображається на офіційному сайті дитячого садка та інформаційному стенді для батьків, про що свідчать акти оприбуткування матеріальних цінностей в централізованій бухгалтерії районного відділу освіти.

Колектив дошкільного закладу щиро вдячний за надану допомогу та сподівається на подальшу співпрацю!!

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту. Але є труднощі, які необхідно вирішувати. Це: оновлення фасаду закладу та цоколю, поточні ремонти у кабінеті методиста, пральні, харчоблоку, підвального приміщення, поточні ремонти в групових приміщеннях, придбання та встановлення нових вуличних дверей груп та оздоблення сходинок входу до груп №№1,7,8,9, встановлення пандусу, відновлення асфальтованого покриття.

Колектив ЗДО «Барвінок» і надалі буде продовжувати працювати над впровадженням інноваційних технологій в навчально–виховний процес, підвищенням якості дошкільної освіти шляхом модернізації її змісту та вихованням екологічної свідомості у дошкільників що є пріоритетним напрямком роботи дошкільного закладу.

Шановні колеги, батьки!!! Я особисто, працівники та вихованці щиро вдячні Вам за те, що Ви  не байдужі, що Вас цікавить кожна прожита дитиною хвилина в нашому дошкільному закладі. Завдяки Вашій турботі діти зростають здоровими та щасливими. Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками, партнерами.

 

 

 

Завідувач                                                         В.Доценко