дошкільний навчальний заклад №235, м. Кривий Ріг
Звіт завідувача за навчальний рік

 

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА КЗ «ДНЗ (ЯСЛА-САДОК) №235 КТ» КМР ДОЦЕНКО ВАЛЕНТИНИ МИХАЙЛІВНИ

ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

ЗА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 12 березня 2003р. № 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005р. № 178 завідувач дошкільного закладу має звітувати про свою діяльність перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радою та громадськістю.

 

Мета звітування:

 

Подальше утвердження відкритої та прозорої демократичної державно – громадської системи управління дошкільним навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №235 комбінованого типу» Криворізьклї міської ради розташований: м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 25-А, телефон: 38-48-11,

електронна пошта: kkdnz235@i.ua.

 

ДНЗ було засновано в 1973 році. За проектною потужністю заклад був розрахований на 12 вікових груп. Загальна потужність ЗДО, на даний час, 220 місць.

В даний час в ЗДО «Барвінок» функціонує 9 груп:

1. 2 групи для дітей раннього віку;

1. 5 груп для дітей дошкільного віку;

3. 1 група для дітей з затримкою психологічного розвитку;

4. 1 група для дітей з порушенням мовлення.

Загальна кількість становить 150 дітей.

 

Дошкільний навчальний заклад «Барвінок» працює з 6.30 – до 18.30 години за п’ятиденним робочим тижнем. Групові приміщення ЗДО забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням на 95%. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична зала;

- спортивна зала;

- методичний кабінет;

- кабінет музичних керівників;

- кабінет практичного психолога;

- кабінет учителя-логопеда;

- кабінет учителя-дефектолога;

- медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- спортивний майданчик.

 

Навчальний рік у ЗДО починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня у закладі проводиться оздоровлення дітей (оздоровчий період).

ЗДО «Барвінок» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

 

І. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У  ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ  ОРГАНІЗАЦІЇ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ У

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ:

 

1.1. Вжиті завідуючим закладу дошкільної освіти «Барвінок» заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку

 

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку». В дошкільному навчальному закладі на протязі 2017/2018 навчального року функціонувала 1 старша група для дітей 6-го року життя, всього 16 дітей, а також 10 дітей зі спецгруп.  Всі вони з 01 вересня 2018 року підуть до школи. Хочеться відмітити роботу вихователів старшої групи Вербової О.А. та Гориславець І.А. за сумлінне відношення по підготовці дітей до навчання в школі. Діагностика та опитування дітей старшого дошкільного віку показали гарну підготовленість деяких дітей  до школи. Майбутні школярі на 90% засвоїли програму «Українське дошкілля». Перевірка вміння робити звуковий аналіз показала, що діти в групі, виконують завдання на 89%. Результати опитування дітей, заняття, співбесіди з малюками, перегляд поточних і контрольних занять, режимних моментів, огляди – конкурси виставок посібників до педрад свідчать, що в колективі працюють творчі, ініціативні педагоги, які використовують в своїй роботі найефективніші методи та прийоми для розвитку і виховання розумних, всебічно розвинутих дітей. Вихователі в своїй роботі використовують диференційований і індивідуальний підходи, показують вміння керувати колективом, володіють інноваційними технологіями навчання дошкільників. Але є діти слабо підготовлені до навчання в школі тому що, відвідували ЗДО вкрай мало та мають складні медичні діагнози.

 

На виконання статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», на виконання п.2 наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2010 № 1175 «Про охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку», «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (лист МОН України № 1/9 – 263 від 07.05.2007 р.), з метою забезпечення організації та проведення обліку дітей дошкільного віку, дотримання конституційних вимог щодо охоплення їх навчанням в дошкільних закладах освіти, створення належних умов для здобуття громадянами дошкільної освіти у нашому дошкільному закладі, створена робоча група для організації обліку дітей від народження до шести років, які проживають на території мікрорайону, закріпленого за закладом дошкільної освіти. Таким чином, педагогічним колективом закладу було складено банк даних дітей, які не відвідують дошкільні заклади, та проведено моніторинг результативності охоплення дошкільної освітою дітей цієї категорії. Виявилося, що 100% дітей, яким виповнилося 5 років, відвідують дошкільні заклади мікрорайону.

 

1.2. Створення умов для варіативності навчання та  вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

 

Організація методичної роботи закладу дошкільної освіти, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами програми розвитку дитини дошкільного віку регламентувалися річним планом закладу. Інновації в ЗДО є необхідними для ведення пошуку шляхів розв’язання проблем, наявних в дошкільній галузі; прагнення наших педагогів підвищити якість освітніх послуг, урізноманітнити їх, задовольняючи зростаючі з кожним роком запити окремих батьків. Педагоги закладу реалізують зміст освіти через інтеграцію різних видів дитячої діяльності. Заняття вихователі розрізняють за способом організації дітей: групові, підгрупові, індивідуальні, індивідуально-групові. А за змістом вони інтегровані відповідно до певних пізнавальних завдань. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ЗДО функціонує методичний кабінет, який є науково-методичним осередком для педагогів, які працюють в закладі та батьків, діти яких відвідують наш заклад.

 

Педагогам ЗДО надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, відвідування методичних об’єднань, шкіл передового педагогічного досвіду, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів району на районних семінарах, проходження курсів підвищення кваліфікації.

 

ІІ. ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО   ЗМІЦНЕННЯ

ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ

БАЗИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи завідувача ДНЗ. В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом. У 2017/2018 навчальному році методичний кабінет поповнився різноманітним наочно-дидактичним матеріалом, науковою, навчально-методичною літературою. Були придбані необхідні меблі, інші матеріали та була проведена підписка на фахові періодичні видання. Поновили частково технологічне обладнання на харчоблоці.

ІІІ. ЗАЛУЧЕННЯ  ДОДАТКОВИХ  ДЖЕРЕЛ

ФІНАНСУВАННЯ

 

У 2017/2018 навчальному році батьки приймали активну участь в навчально-виховному процесі та зміцненні матеріальної бази ЗДО. Завдяки діяльності батьків під час підготовки до навчального року придбано канцелярські товари для занять з дітьми, іграшки в групи, методичні посібники та література. Силами батьків та робітників закладу був зроблений косметичний ремонт у всіх приміщеннях для дітей, харчоблоці, загальному коридорі та вестибюлі  дошкільного закладу.   Відремонтовано та пофарбовано ігрове обладнання на прогулянкових майданчиках кожної групи.  В усіх вікових групах були поновлені ігрові осередки та дидактичний матеріа, придбаний ігровий та розвивальний матеріал. Придбаний відповідний посуд для пиття води дітям. Придбаний кухонний посуд: відра, каструлі, миски. За спонсорські кошти придбані нові картриджі.

 

IV. ВЖИТІ  ЗАХОДИ  ЩОДО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  КВАЛІФІКОВАНИМИ

ПЕДАГОГІЧНИМИ  КАДРАМИ  ТА  ДОЦІЛЬНІСТЬ  ЇХ

РОЗСТАНОВКИ

 

Кількість штатних одиниць педагогічних працівників за штатним розписом 26 чоловік. Фактично зайнятих посад на даний час становить 26 осіб. Посада соціального працівника залишається вільною.

Педагогічний процес у закладі дошкільної освіти «Барвінок» забезпечують 26 кваліфікованих спеціалістів: завідувач, вихователь-методист, 1 інструктор з фізичного виховання, 3 музичних керівника, 2 вчителя-логопеда, 1 учитель-дефектолог, 17 вихователів. Кількісний склад педагогів за освітою не змінився за останні 3 роки.

  В цьому навчальному році успішно атестовані 6 педагогів: 3 вихователі, 1 музичний керівник, 2 практичних психологи.

 

V. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

5.1. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей і педагогічних працівників.

 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в закладі дошкільної освіти ведеться відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту» від 23.05.91р. № 1060-ХІІ (із змінами), статті 35 закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ (із змінами), Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227, а також спільному Наказу МОН молоді та спорту України та Міністерству охорони здоров’я України від 26.02.2013 року, № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

 

Відповідно до штатного розпису, дошкільний навчальний заклад повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування. Стан матеріально–технічного забезпечення харчоблоку, групових приміщень, задовільний, у достатній кількості є кухонне обладнання, посуд.

 

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем ЗДО «Барвінок». Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю керівника та в діловому щоденнику вихователя-методиста. Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ЗДО є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медичною сестрою з дієтичного харчування в «Журналі обліку виконання норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а кожні 15-17 днів проводиться корекція харчування на останні дні місяця. Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

 

За поточний навчальний рік представниками СЕС проводились 2 перевірки, але порушень виявлено не було, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції вказані в актах, виконуються згідно зазначених термінів.

Виконання норм по основним продуктам харчування за 2017 рік і І квартал 2018 року становить – 98%.

 

 

Організація харчування в дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОНУ від 17.04.2006 року № 298/227, із змінами від 26.02.2013 року.

 

Діти в закладі харчуються три рази на день.

 

Своєчасно на 01.09.2017 року було затверджено режим харчування, графік видачі їжі відповідно до вікових груп.

 

Організація харчування здійснювалась відповідно до перспективного меню, меню розкладів, які затверджувалися щоденно, денного меню із зазначенням кожної страви, які своєчасно завірялися керівником і медичним працівником, вивішувалися поруч з вікном видачі страв з харчоблоку та в інформаційних куточках кожної групи.

 

Щоденно здійснювався контроль за дотриманням санітарно гігієнічного режиму на харчоблоці, за технологією приготування страв з боку завідувача та сестри медичної з дієтичного харчування.

 

Питання покращення організації харчування дітей в ЗДО на 2017/2018 навчальний рік постійно розглядалося на нарадах при завідувачу, на групових батьківських зборах, на яких педагоги знайомили батьків з тим, як організувати раціональне, збалансоване, різноманітне харчування та який вплив воно має на фізичний та розумовий розвиток дітей.

 

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.

 

Всі продукти приймаються в заклад тільки при наявності відповідних супроводжуючих документів: сертифікату якості та ветеринарного посвідчення.

 

Вихователями всіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома.

 

Адміністрація постійно контролює якість страв. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, питання про харчування розглядається на виробничих нарадах, батьківських зборах.

 

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, є план дій щодо забезпечення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного благополуччя учасників навчально-виховного процесу також проводиться постійна роз’яснювальна робота серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

5.2.   Дотримання вимог охорони дитинства техніки безпеки,  санітарногігієнічних та протипожежних норм.

 

В закладі дошкільної освіти «Барвінок» забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Не допускаються до роботи працівники, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Травматичних та нещасних випадків за період роботи в 2017/2018 навчальному році в дошкільному закладі не було (окрім 1 вихованці Шарана Тимура, вихованця ясельної групи №1).

 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про основні заходи цивільного захисту на 2011 рік» від 21 березня 2011р. № 246, відповідно наказу «Про організацію та проведення Тижня безпеки дитини» від 30.03.2018 №44–о «Про проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дитини», з метою формування у дітей свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров’я, в період з 14.05 до 18.05. 2018 року в закладі був проведений Тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

Основними цілями та завданнями Тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності:

- вироблення у дітей дошкільного віку умінь і навичок захисту свого життя і здоров’я під час небезпечних ситуацій;

- формування та розвиток у дітей дошкільного віку високих морально-психологічних якостей: відваги, мужності, витримки, ініціативи і кмітливості, тощо ;

- удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників та працюючого персоналу закладу з питань захисту від наслідків надзвичайних ситуацій;

- поліпшення якості навчально–виховної роботи в закладі з питань охорони життя, здоров’я та норм поведінки дітей під час надзвичайних ситуацій.

 

 

 

 

ПРОДОВЖЕННЯ

 

 

VІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ З ПИТАНЬ

УПРАВЛІННЯ

 

 

Контроль є важливою функцією управління, який спрямований на інформування про стан об’єкта. Саме з цією метою діяльність адміністрації була злагодженою, систематичною, цілеспрямованою, що своєчасно давало можливість запобігати негативним результатам в роботі. Основною умовою організації контролю є його інтеграція та плановість. З цією метою члени адміністрації розробили щоденні оперативні плани роботи, картки контролю за навчально-виховним процесом, картки управлінських рішень та введений аналіз виконавської дисципліни педагогічних працівників, що суттєво покращило контроль усіх напрямків діяльності закладу та забезпечило своєчасну процедуру надання інформації про стан об’єкту.

 

Основним змістом контролю було відстеження роботи працівників в рівноважному стані. Відповідно до розроблених членами адміністрації циклограм, щоденно збиралася інформація про діяльність суб’єктів, відпрацьовувалися рекомендації щодо поліпшення якості робочих процесів. При цьому обов’язково враховувалися функціональні обов’язки працівників.

 

Завідувачем, вихователем-методистом та медичною сестрою старшою постійно контролювалася планування освітньої роботи, готовність педагогів до робочого дня, медико-педагогічний контроль за оздоровчою роботою в ЗДО, стан проведення навчально–виховної роботи, виконання заходів щодо зміцнення здоров’я дітей, формування культурно-гігієнічних навичок та само обслуго-вування, якість проведення свят, розваги, Днів здоров’я тощо.

Аналіз відвідування режимних процесів завідувачем у 2017/2018 навчальному році  проводився постійно.

 

За даними порівняльного аналізу відвідування навчально–виховного процесу завідувачем можна сказати, що робота проводиться переважно на достатньому рівнях.

 

Слід відмітити високий рівень професіоналізму, методичну підготовку, високі показники в роботі педагогічних працівників дошкільного закладу.

 

Медична сестра старша Данилова Ю.В. щоденно контролювала санітарний стан в закладі, відвідування дітьми груп, своєчасне проходження медоглядів працівниками, дотримання режиму дня,  чим забезпечувала якісне медичне обслуговування.

 

Результати контролю за навчально-виховним процесом систематично розглядалися на нарадах при завідувачу, оцінювалися на педагогічних годинах.

Робота з даного напрямку проведена на достатньому  рівні.

Проте поряд з позитивними здобутками існують питання, які потребують подальшого відпрацювання. Це стосується зміцнення матеріально- технічної бази, а саме: установка енергозберігаючих вікон в групах, утеплення фасаду приміщення закладу, встановлення вхідних дверей, капітальний ремонт музичної зали, встановлення тіньового навісу на ігровій ділянці групи №9. Необхідно придбати нові ковдри для дітей, килими в ігрові куточки в групах, дитячі шафи для роздягання, бактерицидні лампи в спальні кімнати. Поповнити спортивний майданчик новітнім спортивним обладнанням.

 

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велася систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базової програми.

 

Колектив ЗДО «Барвінок» і надалі буде продовжувати працювати над впровадженням інноваційних технологій в навчально–виховний процес, підвищенням якості дошкільної освіти шляхом модернізації її змісту та вихованням екологічної свідомості у дошкільників що є пріоритетним напрямком роботи дошкільного закладу.

       

 

Завідувач                                                            В.М. Доценко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

 

 

за 2016/2017 навчальний рік

 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета звітування:

Подальше утвердження  відкритої і демократичної державно-громадської системи управління  навчальним  закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання  управлінських  рішень, запровадження колегіальної  етики  управлінської   діяльності  завідувача. 

Завдання звітування: 

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.Стимулювати вплив  громадськості на  прийняття та  виконання керівником  відповідних  рішень  у  сфері  управління  навчальним 

закладом.

Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад №235 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України, Статуту ККДНЗ №235.

Управління ККДНЗ №235 здійснюється його Власником – виконкомом Криворізької міської ради. Безпосередньо керує роботою дошкільного закладу завідувач Доценко Валентина Михайлівна відповідно до Статуту та річного плану роботи. Згідно Статуту заклад надає освітні послуги, діє на підставі «Положення про дошкільний навчальний заклад» відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Інструкцій та положень Міністерства Освіти України, Міністерства Охорони здоров’я, має свою печатку, штамп. ДНЗ комбінованого типу, мовний режим відповідає законодавству України.

Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад №235 створений 06.04.1973 року. Статут дошкільного закладу затверджено наказом управління комунальної власності міста виконкому міськради від 10.05.2011 року № 50 ум. Заклад здійснює діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад та на виконання програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Серед першочергових завдань закладу є:

- розвиток, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, забезпечення якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі;

укріплення матеріально-технічної бази;

здійснення соціального патронату сімей прилеглого мікрорайону;

надання корекційної допомоги дітям з вадами мови та з порушенням психологічного розвитку.

За проектною потужністю заклад розрахований на 12 груп та 220 дітей.

В дошкільному закладі функціонує  9 груп, в яких навчається і виховується 153 дитини. З них у групах раннього віку – 30 дітей, в молодших групах – 40 дітей, в середніх групах – 40 дітей, в старшій  групі  – 20 дітей, в логопедичній групі – 12 дітей, у групі для дітей з затримкою психічного розвитку – 11 дітей.

Методична робота в дошкільному навчальному закладі проводиться за двома основними напрямками:

Пошук та вивчення нових технологій і методів у методичній і психолого-педагогічній літературі; їх теоретичне осмислення, апробація, аналіз та підсумки (використання в практичній роботі з дітьми).

Вивчення досвіду педагогів закладу в різних видах та формах педагогічної діяльності, аналіз та виявлення інноваційних методів і прийомів у роботі, їх вдосконалення; узагальнення досвіду та його розповсюдження.

Основними компонентами змісту методичної роботи є:

{C}·        отримання знань педагогами;

{C}·        вміння їх реалізувати на практиці;

{C}·        наявність результативності в педагогічній роботі;

{C}·        створення   умов   для   безперервного   вдосконалення   фахової майстерності та навчально-виховного процесу з дітьми.

Зміст освітнього процесу в комунальному комбінованому дошкільному навчальному закладі №235 реалізовується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання й навчання дітей:

Комплексні програми:

«Впевнений старт» Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.;

«Українське дошкілля» Програма розвитку дитини дошкільного віку Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.

Парціальні програми:

«Веселкова музикотерапія» Оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку Малашевська І.А., Демидова С.К.;

«Вчимося жити разом» Програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від чотирьох до шести (семи) років Піроженко Т.О., Хартман О.Ю.;

 «Грайлик» Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.;

«Казкова фізкультура» Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку Єфименко М.М. «Мудрі шахи» Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи Семизорова В.В., Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.;

«Про себе треба знати, про себе треба дбати» Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від трьох до шести років Лохвицька Л.В.;

«Радість творчості» Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку Борщ Р.М., Самойлик Д.В.;

«Цікаві шашки» Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки Семизорова В.В., Романюк О.В., Дульська Г.П..

Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби:

«Віконечко» Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від трьох до семи років За заг. ред. Сак Т.В.;

«Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» Програмно-методичний комплекс Рібцун Ю.В.;

«Розквіт» Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом Скрипник Т.В. та ін..

В 2017 році ДНЗ пройшов державну експертизу та визначений як атестований.

В закладі станом на 31.05.2017 року харчувалося 24 дитини спеціальних груп; 7 дітей з багатодітних сімей; 2 дитини, батько якої загинув  в зоні АТО; 3 дитини з малозабезпеченої сім’ї; 1 дитина – інвалід; 1 дитина, батько якої знаходився в зоні проведення АТО – всього 38 дітей пільгових категорій. Таким чином забезпечується соціальний захист дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, а також дітей з багатодітних сімей та дітей під опікою.

В дошкільному закладі працює 26 педагогічних працівників, з них за кваліфікаційним рівнем: «спеціаліст вищої категорії» – 2, «спеціаліст першої категорії» – 4, «спеціаліст другої категорії» – 7, «спеціаліст» – 2, мають тарифікаційний розряд – 10, мають педагогічне звання «вихователь-методист» - 3.

Категорія

працівників

Всього працівників   

З них жінок

Освітній

рівень

Середн. загальн. освіта

Кваліфікаційний

рівень

Кількість пенсіонерів

Кількість вакансій

Стаж

Повна вища

Базова вища

Неповна вища

Вища

І категорія

ІІ категорія

Спеціаліст

Без  категорії (т.р.)

Вихов.-методист

До 3-х років

3-10 р.

10-20 р.

Понад 20 років

Завідувач

1

1

1

 

 

-

1

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

1

Вихователь-методист

1

1

1

 

 

-

1

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

1

Вчитель-дефектолог

1

1

1

 

 

-

 

1

 

 

 

 

 

-

 

 

1

 

Вчитель-логопед

1

1

1

 

 

-

 

 

1

 

 

 

 

-

 

1

 

 

Вихователі

16

16

7

 

9

-

 

1

5

1

9

3

1

-

2

4

5

5

Музичні керівники

3

3

2

 

1

-

 

2

 

 

1

 

1

-

 

 

1

2

Практичний психолог

1

1

1

 

 

-

 

 

1

 

 

 

 

-

 

1

 

 

Інструктор з фізкультури

1

1

1

 

 

-

 

1

 

 

 

 

1

-

 

 

 

1

Керівник гуртка

1

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

Всього:

26

26

16

 

10

-

2

5

7

2

10

3

3

-

3

6

7

10

 

Кількісний склад педагогів за освітою майже не змінювався останні 2 роки.

З боку керівника в ДНЗ постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Протягом 2016-2017 н.р. педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, майстер-класи. Самі проводили семінари – практикуми, показові заняття для педагогів свого  закладу та педагогів району.

Робота вихователів планувалася та проводилася з урахуванням  поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів.

Організація медичного обслуговування дітей здійснюється старшими медичними сестрами Даниловою Ю.В. та Кривальчук І.В.. Необхідними медичними засобами заклад забезпечений. Медична сестра здійснює облік захворюваності, який узагальнюється щомісяця.

Матеріально-технічна база дошкільного закладу включає будівлі, споруди, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у журналі основних засобів та інвентаря. Один примірник журналу знаходиться в централізованій бухгалтерії, другий – у дошкільному закладі. Відповідальними за їх збереження є завідувач, завгосп, кастеляна, вихователь-методист, медична сестра старша (наказ по ККДНЗ №235 від 06.01.17 № 04-а/г «Про поновлення відповідальних осіб за збереження майна»).

Акт на право постійного користування земельною ділянкою відсутній.

Площа земельної ділянки складає  10010 м2.

Будівля закладу побудована та здана в експлуатацію в 1973 році та складається з одного типового двоповерхового приміщення, яке використовується за своїм проектним призначенням, відповідає вимогам ДБН В 2.2.-4-95 «Будинки та споруди дошкільних закладів»  і розрахована на 220 дітей. Загальна площа всіх приміщень 2181,5м2.

Матеріально-технічний стан будівлі, ігрових майданчиків та території ДНЗ відповідає вимогам нормативних документів. Стан харчоблоку та допоміжних приміщень закладу відповідає вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016  р. №234. Маркування посуду, інвентарю відповідає санітарно – гігієнічним вимогам. Система холодного та гарячого водопостачання знаходиться у робочому стані.

Працівники харчоблоку знайомі з санітарними правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі, мають необхідні медичні висновки, забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни (медичні книжки, журнали огляду працівників харчоблоку ) Є куточок кухаря, та картки технічного приготування їжі. Продукти харчування зберігаються у коморі та на харчоблоці відповідно до умов їх зберігання. Терміни реалізації продуктів виконується чітко. Щоденно відбираються добові проби страв, які зберігаються в спеціальній тарі. Постійно дотримується питний режим.

Як керівник я також несу відповідальність за охорону життя та техніку безпеки працівників закладу. При прийомі на роботу, та на робочому місці працівники проходять інструктаж, про що розписуються в журналі інструктажу і отримують інструкцію з охорони праці, посадову інструкцію. Створено комісію та службу з охорони праці. Всі працівники вчасно проходять медичний огляд. Вся робота з охорони праці, робота з організації життя і здоров’я дітей та працівників знаходить своє відображення в річному плані, засіданнях педагогічних рад, виробничих нарадах.  Систематично  відображається в наказах по ДНЗ.

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ДНЗ №235, яким надається додаткова відпустка до 10 календарних днів окремим категоріям працюючих.

В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ, в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю.

В дошкільному закладі всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, вони є невід’ємною складовою успішного управління закладом.      

В закладі постіно ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 53проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За вересень–травень  2016-2017 навчальний рік кількість усних звернень склала 35  чоловік. Письмових звернень громадян не надходило.

Протягом 2016-2017 н.року в дошкільному закладі активно працював батьківський комітет. Члени комітету систематично були присутні на засіданнях, організовували роботу з батьками щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання. Батьківський комітет кожної вікової групи вів активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території ДНЗ та проведенню ремонтних робіт.

Як економічно не важко, але колектив робить усе можливе для того, щоб зберегти установу в хорошому стані, щоб діти не відчували економічної скрути, росли здоровими і всебічно розвиненими.

Саме тому я приділяю велику увагу господарським питанням, зміцненню матеріально-технічної бази, яка поступово зношується і поновлюється, практично, за рахунок батьків та спонсорів. Так, завдяки Кліміну О.В. (депутату міськради) дошкільний заклад отримав протирочну машину та жарочну шафу на харчоблок.

На сьогоднішній день – ККДНЗ №235 «Барвінок» займає високий рейтинг серед закладів району щодо показників результативності в роботі, участі в методичних заходах, конкурсах.

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велася систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базової програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ завідувача

 

за 2015-2016 навчальний рік

 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

 

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

 

1.Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Доценко Валентина Михайлівна, 1959 р.н., освіта вища педагогічна, загальний стаж роботи 34 роки, з 2002 року – очолюю колектив ДНЗ №235 .

Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюю відповідно до Статуту та річного плану роботи.

Я, як завідувач, забезпечую:

 - реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

 - дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, та інших органах, установах і організаціях, укладаю угоди з юридичними та фізичними особами;

- у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

 - приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;

{C}I.          контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

{C}II.       забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;

{C}III.    відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

{C}IV.    контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

{C}V.       підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки педагогів;

{C}VI.    організовую різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад №235 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України, Статуту ККДНЗ №235.

Управління ККДНЗ №235 здійснюється його Власником – виконкомом Криворізької міської ради. Безпосередньо керує роботою дошкільного закладу завідувач Доценко Валентина Михайлівна відповідно до Статуту та річного плану роботи.

Дошкільний заклад діє з 06 квітня 1973 року, розрахований на 12 груп – 220 місць. В 2015-2016 навчальному році функціонувало 9 груп, з них 3 – для дітей раннього віку, 4 – для дітей дошкільного віку, 1 – логопедична та 1 – для дітей з ЗПР. В групах виховувалося 168 дітей. Вивільнені приміщення використовувалися наступним чином: обладнано фізкультурний зал. Також обладнані логопедичний, дефектологічний кабінети та кабінет психолога. Усі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним нормативам.

Протягом 2015-2016 навчального року ККДНЗ №235 працював за Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою «Українське дошкілля» у всіх вікових групах та «Впевнений старт» з дітьми старшого дошкільного віку.

Навчальний план складений на основі Базового компонента та програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Освітній процес у ККДНЗ №235 здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості. Режим роботи ДНЗ: п’ятиденний з 6.30 до 18.30.

Мова навчання – українська.

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом ДНЗ забезпечений. Дошкільний заклад має всі необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих, корекційних заходів для дітей з вадами мовлення та з порушенням психологічного розвитку: групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивально-ігрове середовище.

 

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

 

ККДНЗ №235 укомплектований педагогічними кадрами, в складі 26 педагогічними працівників.

Категорія

працівників

Всього працівників   

З них жінок

Освітній

рівень

Середн. загальн. освіта

Кваліфікаційний

рівень

Кількість пенсіонерів

Кількість вакансій

Стаж

Повна вища

Базова вища

Неповна вища

Вища

І категорія

ІІ категорія

Спеціаліст

Без  категорії (т.р.)

Вихов.-методист

До 3-х років

3-10 р.

10-20 р.

Понад 20 років

Завідувач

1

1

1

 

 

-

1

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

1

Вихователь-методист

1

1

1

 

 

-

1

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

1

Вчитель-дефектолог

1

1

1

 

 

-

 

 

1

 

 

 

 

-

 

 

1

 

Вчитель-логопед

1

1

1

 

 

-

 

 

 

1

 

 

 

-

 

1

 

 

Вихователі

16

16

8

 

8

-

 

 

3

5

8

3

1

-

1

7

5

3

Музичні керівники

3

3

1

 

2

-

 

1

 

 

2

 

1

-

 

 

1

2

Практичний психолог

1

1

1

 

 

-

 

 

 

1

 

 

 

-

 

1

 

 

Інструктор з фізкультури

1

1

1

 

 

-

 

1

 

 

 

 

1

-

 

 

 

1

Керівник гуртка

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Всього:

26

26

15

1

10

-

2

2

4

7

11

3

3

-

2

9

7

8

 

Кількісний склад педагогів за освітою майже не змінювався останні 2 роки.

 

З боку керівника в ДНЗ постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Протягом 2015-2016 н.р. педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, майстер-класи. Самі проводили семінари – практикуми, показові заняття для педагогів свого  закладу та педагогів району.

Робота вихователів планувалася та проводилася з урахуванням  поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів.

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

Рада ДНЗ,

Батьківські комітети груп,

Профспілковий комітет,

Педагогічна рада,

Загальні збори батьків та членів трудового колективу,

Комісія з охорони праці та техніки безпеки,

Рада з харчування.

З метою визначення рівня та вдосконалення навчально–виховного процесу адміністрацією дошкільного закладу були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів та інших спеціалістів до роботи протягом робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

Організація навчально-виховного процесу була спрямована на забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду.

У 2015-2016 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестувалися. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Очолюваний мною колектив працював в інноваційному режимі, використовуючи нові педагогічні ідеї, запроваджуючи в освітню діяльність сучасні педагогічні технології і методики. Педагоги успішно запроваджували принципово нові стратегії розвитку системи дошкільної освіти Дніпропетровщини та розпочали роботу над науково - методичною проблемою Дніпропетровської області на 2015 - 2020 роки: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

Основні завдання

науково-методичної роботи ККДНЗ №235 на 2015-2016 навчальний рік

-визначення показників, що характеризують соціальний розвиток особистості на різних вікових етапах;

-запровадження педагогічних стратегій соціалізації особистості, визначених у процесі роботи над проектом;

-використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності дітей;

-формування позитивної мотивації дошкільника;

-зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоровя дітей, запровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу;

-створення організаційних умов для  вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників,  підвищення  педагогічної  компетентності педагогів;

-вивчення якості забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою;

-організація наступності навчально-виховної роботи між дошкільною та початковою школами.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Велика увага у роботі закладу приділялася  наступності дошкільної  та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок) до навчання в школі. Практичними психологами закладу Кислою О.П. та Штефан Н.П. проведенно тестуваня дітей на рівень готовності навчання в школі, за різними методиками.

Колектив працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу і тому в 2012 році у нас з’явився власний сайт. Розробили ми його самостійно, інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег зі всієї України. Цікаві статті, фотогалерея, форум – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.

Тепер ми маємо можливість спілкуватися з батьками, використовуючи Інтернет, що дуже зручно у наш час. Наш сайт, в першу чергу, адресований тим, хто зацікавлений у гармонійному і всебічному розвитку своєї дитини.

На нашому сайті ви зможете:

-дізнатися  останні новини дошкільного навчального закладу та його досягнення;

-знайти інформацію про дитячий садок та його колектив;

-ознайомитися із життям дітей у групах;

-прочитати поради фахівців: вихователя-методиста, вихователів, учителя-логопеда; учителя-дефектолога; практичного психолога, інструктора з фізкультури, музичного керівника та медичної сестри; переглянути фотоматеріали.

 

Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчалися уникати конфліктів, будувати стратегію розв’язання конфліктних ситуацій.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

Один раз на квартал (останній тиждень листопада та травня) проводився Тиждень безпеки дитини, 2-й вівторок кожного місяця – «День зеленого вогника». До роботи з приводу цього питання залучалися батьки.

Щоденна ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, загартовуючи процедури, піші переходи, дозвілля, спортивні свята щомісяця, ритмічна гімнастика – це все застосовувалося у нашому закладі і було запорукою здоров’я наших вихованців. Ці питання я особливо тримала на контролі. У цьому аспекті працювала і старша медсестра, і вихователь – методист закладу.

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

  На виконання  Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2015 №1/9-249 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році», Базового компонента дошкільної освіти в Україні, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності», Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, враховуючи рекомендації Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в роботі над обласним науково-методичним проектом «Основні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», наказу управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 01.09.2015 №263 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів м.Кривого Рогу в 2015-2016 навчальному році», наказу по ККДНЗ №235 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками  дошкільного навчального закладу №235 в 2015-2016 навчальному році» від 30.09.2015 №125, з метою здійснення методичного забезпечення роботи педагогічного колективу та  для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку, на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і  завершуючи її вступом до школи, на основі Базового компоненту дошкільної освіти і обраних освітніх програм змісту освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку у 2015-2016 навчальному році педагогічний колектив закладу спрямував свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань:

-реалізація обласного науково-методичного проекту «Освітні проекти стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» шляхом формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки через дотримання правил безпеки життєдіяльності, запобігання методів виховання та дій, пов’язаних з фізичним чи психічним насильством над дитиною;

-забезпечення комплексного підходу до гармонійного формування всіх складових здоровя шляхом прилучення до здорового способу життя, впровадження оздоровчих технологій в педагогічний процес;

-формування у дошкільників елементарних правових уявлень через системи правової освіти;

-активізацію роботи щодо переорієнтації діяльності педагогічного колективу дошкільного закладу, освітньо-виховного процесу з дітьми згідно оновлення державного стандарту дошкільної освіти;

-формування комунікативно-мовленнєвої та мовної компетентності дошкільників у контексті вимог Базового компонента дошкільної освіти.

З метою реалізації пріоритетних завдань протягом навчального року відбулися засідання педагогічних рад за темами:

-«Якісна освіта – запорука самореалізації особистості»;

-«Впроваджуємо сучасні педагогічні технології в освітній процес»;

-«Правове виховання – головна умова здійснення здоровязберігаючих функцій освітнього процесу в ДНЗ»;

-«Охорона життя та безпека життєдіяльності дошкільників».

Семінари, семінари-практикуми:

-«Інноваційна діяльність педагога: від теорії до успіху»;

-«Захист дітей та їх прав»;

-«Організація безпеки життєдіяльності».

Семінарське заняття:

-«Формування комунікативно-мовленнєвої та мовної компетентності дошкільників».

Протягом навчального року методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками вихователів, проектами тематичних тижнів, виступами на семінарах, матеріалами, зібраними під час проведення «Тижня педагогічної майстерності», поповнилися папки-пересувки за програмами «Впевнений старт», «Українське дошкілля».

З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності в закладі проведені методичні заходи, які сприяли реалізації нових педагогічний ідей, концепцій, рекомендацій:

1.Педгодини: «Модернізація освіти – прогрес, а не імітація руху», «Сучасний погляд на патріотичне виховання», «Сім’я – перший осередок соціалізації дитини», «Формуємо ціннісні орієнтири у грі», «Соціалізація дитини: перспективи, реалії життя».

2.Колективні перегляди:

-цикл занять з інформаційним дайджестом в спеціальних групах;

-цикл занять з правої освіти з елементами народознавства «Мальвінини казки», «Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки Батьківщину»;

-цикл занять з БЖД «Безпечні дрібнички», Будь обачнішим малюк, гостре не бери до рук», «Маленькі друзі світлофора».

3.Тиждень педагогічної майстерності.

4.Інтерактивні форми методичної роботи з педагогами:

-консалтинг «Щоб колектив став командою»;

-методична студія для педагогів «Прогулянка педагогічним садом В.Сухомлинського»;

-школа педагогічних наук;

-методичний фестиваль;

-педагогічний всеобуч;

-школа педагогічної майстерності;

-тренінг «Формування соціальної зрілості в контексті виховної діяльності».

Слід відмітити високу фахову майстерність, раціональність продуманих методів і прийомів роботи з дітьми, неординарність в проведені і організації занять вихователів Вербової Ольги Анатоліївни, Гориславець Ірини Анатоліївни, Кислої Оксани Павлівни, Ісаченко Ольги Андріївни.

На виконання обласного науково-методичного проекту: «Освітні стратегії соціалізації особистості і громадянського суспільства» в дошкільному  закладі проведена робота над І етапом проблеми – підготовчим.

     Робота колективу була направлена на:

-конкретизацію проблеми на рівні педагогічного колективу;

-планування роботи творчої групи;

-створення «банку інформації» з питань соціалізації;

-розвитку соціальних компетенцій вихованців;

-визначення основних показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проблемою.

З цією метою успішно впроваджувались інноваційні технології:

-ідеї Софії Русової /національне виховання, художньо – естетичне, робота з родиною (молодша група №4)

-особистісно – орієнтовний підхід до навчання дітей М. Монтессорі (групи раннього віку №1,7,9);

-гуманістичний підхід до виховання дітей В.Сухомлинського (середня  група № 6)

-«Розвиток творчості під час нетрадиційного малювання» Л.Шульги (середнягрупа №8)

-театр фізичного виховання М.Єфименка (інструктор з фізичного виховання Кочага М.С.)

-елементи парціальної програми: «Грайлик» Т.Линник, О.Гніровська;

-елементи програми:художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку  «Радість творчості» О.П.Далинна, Т.М.Падалка ;

-елементи програми з основ здоровя :та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Л.Лохвицька;

-елементи програми оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія» І.Малашевська, С.Демидова

-психолого – педагогічне проектування П.Піроженко;

-програма Дошкільнятам-освіта сталого розвиток;

-програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;

-програма розвитку дитини дошкільного  віку «Українське  дошкілля»;

-програми та методичні рекомендації з навчання дітей старшого віку гри в шашки, шахи В.Семизорова, О.Романюк;

-методичні рекомендації «Навчимо дітей плавати» (старший дошкільний вік) В.І.Купрієнко;

-технології розвитку креативності Л.Шрагіна;

-«Мнемотехніка. Технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти» Г.Чепурний.

 З метою підвищення професійного рівня педагогічних працівників організована  виставка педагогічних надбань «Фестиваль педагогічної майстерності».

Протягом навчального року вихователями та практичними психологами Кислою О.П., Штефан Н.П. зверталася увага на створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей дошкільного віку.

Традиційно склалася певна система заходів, що сприяють формуванню і розвитку обдарованості дитини у різних сферах, серед яких можна виділити 3 основні напрямки:

-формування й розвиток інтелектуальної обдарованості;

-формування й розвиток творчої, художньо-музичної, образотворчої та сценічної обдарованості;

-формування й розвиток психомоторних і спортивних здібностей.

Результативною була робота  гуртка: «Кольорові долоньки», керівник Тищенко Ю.О.  В закладі сформована цілісна система контролю за виконанням управлінських рішень. Велика увага приділялася контролю за освітньо-виховним процесом, роботою педагогічних працівників, які атестувалися в 2016 році. При проведені контролю широко використовувалися моніторингові картки оперативного контролю де зазначається інформація про хід і результати педагогічного процесу.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи, здатності до творчої  діяльності.

Слід зазначити, що в поточному навчальному році в системі методичної роботи було відведено значне місце: підготовці практичних переглядів занять, колективному обговоренню методичних, психологічних аспектів  реалізації навчально-виховних завдань.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти, інноваційну технологію, дітям були створені всі умови для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків в усіх групах.

 

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

 

Співпраця ККДНЗ №235 та ЗОШ №116 велась на належному рівні, відповідно до плану «Наступність у роботі ККДНЗ №235 та ЗОШ №116», виконання якого  дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову,комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних, психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Задля реалізації цих завдань педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання в ній.

Практичними психологами Кислою О.П. та Штефан Н.П. вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.

Вихователі ДНЗ спільно з педагогами школи для старших дошкільників організовували екскурсію до ЗОШ № 116, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та ознайомитись з приміщенням школи.

Учителі початкових класів брали участь у проведенні батьківських зборів у старших дошкільних групах.

Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестра медична старша Данилова Юлія Володимирівна та Кривальчук Інна Володимирівна під контролем завідувача. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей: групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.

Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в дошкільному закладі проводяться профілактичні щеплення. Контроль за своєчасним проведенням щеплень ведеться також медичними працівниками.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із медичним персоналом закладу по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ. Під особливим контролем температурний режим приміщень.

Аналіз захворювання проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, яка ведеться щоденно. На кожну дитину в групі ведеться лист здоров’я.

Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан дошкільного закладу контролюється Головним управлінням  Дерсанепідемслужби у Дніпропетровській області із записами в санітарному журналі.

Дані про результати медичного обслуговування дітей в ДНЗ фіксуються і зберігаються у порядку, встановленому МОЗ України.

Для зниження захворюваності колективом ведеться кропітка робота, зокрема :

-  чітке дотримання режиму;

-  дотримання  санітарно-гігієнічних вимог;

-  організація фізичного виховання;

-  систематичне щеплення дітей;

-  проведення загартовуючих процедур .

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний, проведено обстеження в баклабораторії.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

 

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з бокудерсанепідемслужби.

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013, Наказу  Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Закупівлю овочів та оформлення необхідної документації здійснює відділ освіти.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється дієтичною медичною сестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Старша медична сестра веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

Харчування дітей в ДНЗ у 2015-2016 н.р. здійснювалось на 60% проплаті від батьків та 40% з міського бюджету, з лютого 2016 здійснювалось на 30% проплаті від батьків та 70% з міського бюджету за перспективним тижневим меню. Харчування для дітей раннього віку становить  - 5.50/18.20; садові – 6.60/21.00.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

Питанню якісного харчування співробітників також приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем ДНЗ. Періодичність контролю – 1 раз на тиждень. Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю за організацією харчування, а також Радою з організації харчування, яка засідає 1 раз на місяць.

Періодичний контроль проводять працівники відділу освіти, організації по захисту прав споживачів. В ДНЗ організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз стану проводиться в присутності дієтичної  медичної сестри.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Подальші напрямки роботи з організації харчування:

Постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ДНЗ.

Консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей

Співпраця з Радою закладу з питання покращення харчування дітей.

 У закладі харчуються діти пільгових категорій:

- безкоштовно 37 дітей: дитина, яка знаходиться під опікою – 1;  діти з багатодітних сімей – 11; дитина, батько якої загинув  в зоні АТО – 1; діти зі спеціальних груп – 24.

Кількість дітей, які протягом року отримували дієтичне харчування 5.

 

СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТИНИ

 

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

-Конституція України;

-Конвенції ООН про права дитини;

-Законом України «Про охорону дитинства»

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ОХОПЛЕННЯ НАВЧАННЯМ ДІТЕЙ 5-РІЧНОГО ВІКУ ТА ОБЛІКУ ДІТЕЙ У МІКРОРАЙОНІ

 

Розуміючи важливість даної роботи, завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї.

Робота з дітьми, що не охоплені дошкільною освітою носить систематичний характер. Проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей дошкільного віку.                

 

Інформація

по обліку дітей від 0 до 6-ти років,

що проживають (вулиці Адмірала Головка буд 44,45,47,48.51,53,55,57,59,61,63,65: вулиці Маршака буд. 8, 13-18, 20) станом на 01.06.2016 року

2016

2015

2014

Всього

раннього віку

 

 

 

 

 

 

2013

2012

2011

2010

Всього

дошкільного

віку

З них

п’ятирічних

дітей

Всього дітей

від 0  до 6-ти років

З них дітей

від 2-х  до 6-ти років

вс

ох

вс

ох

вс

ох

вс

ох

%

 

вс

ох

вс

ох

вс

ох

вс

ох

вс

ох

%

вс

ох

%

вс

ох

%

вс

ох

%

8

-

49

1

55

24

112

26

23

50

37

42

42

38

38

35

35

165

152

92

38

38

100

277

178

64

220

176

80

 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи які включають:

-соціально−педагогічний патронат сімей, які мають дітей 5−6річного віку, котрі не відвідують дошкільний заклад;

-роз’яснення нормативних документів та ознайомлення з роботою закладу щодо охоплення дітей дошкільною освітою,

-складено план роботи з дітьми та батьками,

-батьків ознайомлено з режимом роботи педагогів − спеціалістів,

-надані консультації за запитом.

 

СИСТЕМА РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ

 

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період не  зафіксовано випадки  травмування дитини під час освітньо-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці.

Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, технологічні та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення роботи з дітьми  з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота  з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному закладі можна вважати достатньою.

Кожен працівник  ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу.

В розділі «Охорона праці і життєдіяльності дітей» були проведені спеціалістами тематичні консультації. Регулярно проводилися інструктажі з техніки безпеки. Також, вихователями усіх вікових груп планувалася і проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Було поновлено плани евакуації. На нарадах при завідувачу ДНЗ постійно були розглянуті питання щодо попередження дитячого травматизму; започаткована фонотека дидактичних ігор для кожної вікової групи, що сприяють закріпленню у дітей поведінки в екстремальних ситуаціях. У кожній віковій групі придбано аптечні ватно-марлеві пов’язки для кожної дитини.  У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки  дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках».

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ  ЗДОРОВ’Я ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ДНЗ №235, яким надається додаткова відпустка до 10 календарних днів окремим категоріям працюючих.

В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ, в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю.

В дошкільному закладі всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, вони є невід’ємною складовою успішного управління закладом.      

В закладі постіно ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників.

 

ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ПО ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН

 

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 53проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За вересень – травень  2015-2016 навчальний рік кількість усних звернень склала 58  чоловік. Письмових звернень громадян не надходило.

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

 

Протягом 2015-2016 н.року в дошкільному закладі активно працював батьківський комітет. Члени комітету систематично були присутні на засіданнях, організовували роботу з батьками щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання. Батьківський комітет кожної вікової групи вів активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території ДНЗ та проведенню ремонтних робіт.

Як економічно не важко, але колектив робить усе можливе для того, щоб зберегти установу в хорошому стані, щоб діти не відчували економічної скрути, росли здоровими і всебічно розвиненими.

Саме тому я приділяю велику увагу господарським питанням, зміцненню матеріально-технічної бази, яка поступово зношується і поновлюється, практично, за рахунок батьків.

Як керівник закладу добре розумію серйозність і відповідальність цієї справи. Тому категорично забороняю своїм працівникам втручатися в процес збору благодійних внесків від батьків, і керуюся листом Міністерства освіти і науки № 1/9-289 від 15.04.2011 року, «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» Залучаємо лише добровільні пожертвування, які збирають члени батьківського комітету.

Дякуючи благодійній допомозі батьків було придбано канцелярські товари для занять з дітьми, іграшки в групи, методичні посібники та література. Силами батьків та робітників закладу робиться косметичний ремонт групових кімнат. В медичний кабінет придбано аптечка першої невідкладної допомоги, дезінфікуючі засоби. Систематично батьками закладу завозиться пральний порошок та господарське мило для безперебійної роботи пральні. Пофарбовані малі форми на ігрових майданчиках та спортивному майданчику. В групах придбано меблі, постільну білизну.                         

Завезено пісок на ігрові майданчики у 9 пісочниць.

У сучасних умовах розвитку суспільної освіти важливим завданням є налагодження високоефективної взаємодії з батьками. Співцраця батьків, педагогів та вихователів- запорука успіху у вихованні та навчанні дітей.

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу №235 сприяє підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірностей розвитку дитини з питань навчання і виховання дошкільнят через проведення:

{C}-       днів відкритих дверей;

{C}-       надання консультацій;

{C}-       організацію загальних та групових батьківських зборів;

{C}-       школи для молодих батьків;

{C}-       оформлення інформаційних листів

{C}-       перегляд ранків;

{C}-       заповнення соціальних паспортів сімей;

-   бесід, анкетувань тощо.

 

У закладі організовуються спортивні свята, розваги з батьками дітей. Проводиться просвітницька робота серед батьків через оформлення стінних газет, інформаційних листів.

 

Батьки вихованців залучаються до активної участі у заходах дошкільного закладу. Проводиться спільна господарча діяльність: суботники, цільова допомога: виготовлення ляльок для театру, декорацій тощо.

 

У кожній групі з початком навчального року було переоформлено батьківські куточки у яких постійно змінювався інформаційний матеріал. Спільно з батьками практикувалися дні відкритих дверей, батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, відкрито висловлювати пропозиції щодо меню. У цьому році батьки активно відвідували усі свята, причому їхні пропозиції та побажання щодо сценарію обов’язково враховувались. Приємно відмітити активність батьків дітей старшої групи, які доклали максимум зусиль, щоб випускне свято їхніх дітей пройшло на найвищому рівні. Передбачається участь батьків у ремонті приміщення, і, зважаючи на досвід минулих років, сподіваємось також на їх активну участь.

 

Новим для системи дошкільної освіти є створення таких важелів регулювання , як громадська думка. Це необхідно для адаптації діяльності дошкільного закладу на потреби людини й суспільства в цілому.

 

З метою формування громадської думки про діяльність закладу, випускаються інформативні листи про діяльність колективу.

 

 Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велася систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базової програми.

 

Я все намагалася робити зі своїм колективом та батьками, щоб наш дошкільний заклад був динамічним, позитивним простором, мета якого полягає в оптимізації розвивального потенціалу дітей.

 

І наприкінці хочу знову нагадати мою улюблену цитату В. Сухомлинського «Без наукового передбачення, без уміння закладати в людині сьогодні ті зерна, які зійдуть через десятиріччя, виховання перетворилося б у примітивний догляд, вихователь – у неграмотну няньку, педагогіка – у знахарство. Необхідно науково передбачити у цьому суть культури педагогічного процесу, і чим більше такого вдумливого передбачення, тим менше несподіваних нещасть».

 

Ці слова є провідним поводирем і орієнтиром на кожен завтрашній день для мене, як педагога, як керівника та для всіх моїх колег, котрі не зосталися байдужими до проблем розвитку, навчання, виховання і оздоровлення наших дітей.

 

  


1
2
3
4